Noodhulp Sahel

Een van de snel groeiende crises in de wereld

Dringend nood aan veiligheid, onderdak, voedsel en water in de Sahel-regio.

UNHCR doet opnieuw een oproep om de bevolking en diegenen die het geweld ontvluchten te beschermen.

Jouw hulp maakt het verschil.

Doneer nu

24 miljoen mensen die levensreddende hulp en bescherming nodig hebben


4,5 intern ontheemden en vluchtelingen in de regio 


Meer dan 12 miljoen mensen worden geconfronteerd met ernstige voedseltekorten.

Duizenden mensen op de vlucht door escalatie van geweld in de Sahel-regio.

De uiterst zorgwekkende situatie in de Sahel-regio houdt aan. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, blijft bezorgd over de veiligheid van inwoners en duizenden vluchtelingen die worden getroffen door dit geweld.

Een toename van het geweld

UNHCR uit haar bezorgdheid over de snel verslechterende situatie in de regio. Steeds meer mensen zijn er genoodzaakt om hun huizen te ontvluchten door de verhoogde onveiligheid. Een recente toename van gewelddadige aanvallen op burgers dwingt duizenden mensen om hun huizen te ontvluchten. Er zijn maar liefst 4,5 miljoen intern ontheemden en vluchtelingen in de regio. Dat is maar liefst 1 miljoen meer dan één jaar geleden. UNHCR roept daarom op tot meer steun voor deze nieuwe golf van vluchtelingen die in veiligheid trachten te raken als gevolg van een opflakkering van het conflict in de turbulente regio.

Lees 6 pakkende getuigenissen van mensen van wie het leven compleet overhoop werd gehaald

Ernstige humanitaire crisis

Door de ernstige humanitaire en beschermingscrisis in de regio zijn miljoenen mensen verplicht hun thuis achter te laten. Willekeurige aanvallen door gewapende groepen tegen burgers, verkrachtingen en gendergerelateerd geweld komen vaak voor.

De toename van het gewapende geweld dwingt mensen niet alleen om hun huizen te ontvluchten, maar omdat ook scholen en gezondheidscentra onder vuur worden genomen, zijn kwetsbare gemeenschappen niet langer in staat om essentiële diensten te verlenen.

Ondertussen is het aantal mensen dat levensreddende hulp en bescherming nodig heeft, opgelopen tot 24 miljoen. Dit is het hoogste aantal ooit geregistreerd en de helft van hen zijn kinderen.

De strijd tegen het coronavirus verhoogt de onzekerheid in de regio nog meer.

Doneer nu

Massaal veel ontheemden

Als gevolg van deze crisis vinden zowel binnen deze landen als over de grenzen heen massale  verplaatsingen plaats. Vooral op de grens tussen Mali, Niger en Burkina Faso zijn duizenden mensen op zoek naar veiligheid en onderdak. En dit in een gebied waar weinig middelen beschikbaar zijn en waar geweld steeds aanwezig is. De komende periode zal naar verwachting een van de meest kritieke zijn die de regio de laatste decennia heeft gekend. Er volgt hoogstwaarschijnlijk een escalatie van het gewapende conflict. Deze zal de reeds precaire voedselzekerheidssituatie nog verergeren. Ook zullen steeds meer mensen moeten vluchten. Gealarmeerd door de situatie in de regio roept UNHCR nogmaals op om burgers en iedereen die het geweld ontvlucht te beschermen.

Hoe kan jij helpen?

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt samen met de autoriteiten en partners ter plaatse en voorziet terugkerende vluchtelingen van onderdak, hulpgoederen en cash geld om in hun basisbehoeften te voorzien. In het kader van de reactie op het coronavirus voorziet UNHCR de autoriteiten ook van de nodige gezondheids- en hygiëneapparatuur.

We hebben echter dringend meer financiële middelen nodig om noodhulp te kunnen bieden. Help mee om vluchtelingen en ontheemden in de Sahel-regio een veilig onderkomen te geven.

Ook jij kan je steentje bijdragen door nu een donatie te doen en hoop te geven aan een familie in nood. Uw bijdrage zorgt ervoor dat UNHCR levensreddende hulp kan bieden aan iedere getroffen persoon in deze uiterst kwetsbare regio. 

Help met een bijdrage