Noodhulp Rohingya

In 2017 ontvluchtten honderduizenden Rohingya vluchtelingen het geweld in Myanmar. Hun aantal blijft groeien.

Bangladesh gaat binnenkort zijn jaarlijkse moessonseizoen in. COVID-19 vormt een extra noodsituatie.

UNHCR staat klaar voor deze mensen op de vlucht, u ook? 

Doneer nu

Meer dan 860 000 Rohingya zijn reeds gevlucht naar Bangladesh


56% van hen zijn kinderen


De VN doet een oproep om meer dan €775 miljoen te verzamelen om de Rohinya’s te helpen


 

Meer dan één miljoen Rohingya inwoners zijn op de vlucht. Dit is het gevolg van tientallen jaren van discriminatie, staatloosheid en gericht geweld in Rakhine, Myanmar. 860 000 mannen, vrouwen en kinderen zoeken onderdak in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Dit vaak onder verschrikkelijke omstandigheden. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt dag en nacht om deze vluchtelingen te beschermen.

De Rohingya vormen een staatloze etnische minderheid in Myanmar en zijn overwegend moslims. Grootschalige aanvallen op burgers waaronder moord, opsluiting en verkrachting hebben ervoor gezorgd dat er nu meer dan 1 miljoen Rohingya op de vlucht zijn.

Meer dan de helft van deze vluchtelingen verblijft in grote vluchtelingenkampen zoals Kutupalong. Dit is meer dan de toelaatbare opvangcapaciteit en vermoeilijkt vele zaken zoals het garanderen van het principe van ‘social distancing’ in tijden van COVID-19. Met meer dan 600 000 mensen die op een oppervlakte van slechts 13 vierkante kilometer verblijven, is Kutupalong het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.

Veel vrouwen en kinderen

De meeste vluchtelingen die Bangladesh bereiken zijn vrouwen en kinderen. Meer dan 40% is jonger dan 12 jaar. Vele anderen zijn ouderen die extra hulp en bescherming nodig hebben.

Help nu

Welke hulp biedt UNHCR?

In samenwerking met onze partners ondersteunt UNHCR de overheid van Bangladesh met hun voornaamste humanitaire benodigdheden.

Hulpverleners van UNHCR werken samen met vluchtelingen en collega-hulporganisaties om tenten en hutten te verstevigen of om vluchtelingen zo snel mogelijk naar veiliger gelegen grond te verhuizen. UNHCR voorziet Rohingya-vluchtelingen met dekens, plastic lakens, slaapmatten, familietenten, keukensets, jerrycans en emmers. We werken hard om de meest kwetsbare vluchtelingen zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en gehandicapten zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Acute medische zorg en watervoorziening

UNHCR biedt in samenwerking met haar partners acute medische zorg door middel van hygiëne-kits en veilige faciliteiten te bouwen. We bouwen ook latrines en installeren waterputten om drinkbaar water te voorzien en de verspreiding van ziektes zoals COVID-19 te voorkomen.

Onderwijs

De VN-Vluchtelingenorganisatie zet zich in om de leermogelijkheden van Rohingya-kinderen te verbeteren door leercentra te bouwen en leerkrachten op te leiden. UNHCR is ook in gesprek met de regering van Bangladesh om meer trajecten voor formeel onderwijs te voorzien. De mogelijkheid om naar school te gaan brengt kinderen de nodige vaardigheden en kennis bij om zelfredzaam te worden en het vormt de basis voor een hoopvolle toekomst.

Update: Nieuw moessonseizoen komt er aan, temidden van de strijd tegen COVID-19

Bangladesh gaat binnenkort zijn jaarlijkse moessonseizoen in, een tijd van gevaar voor de toch al kwetsbare Rohingya-vluchtelingen. Dit jaar brengt nog meer gevaar met zich mee: de wereldwijde COVID-19 pandemie bedreigt miljoenen mensen over de hele wereld, vooral gezinnen in overvolle nederzettingen zoals die in het zuidoosten van Bangladesh’s Cox’s Bazar District.

In Cox’s Bazar in het oosten van Bangladesh zitten bijna een miljoen Rohingya-vluchtelingen bijeengepakt in grote kampen. Recent is ook daar het coronavirus vastgesteld en er wordt gevreesd voor een uitbraak bij die toch al verzwakte mensen. Die mensen kunnen de kampen daardoor niet meer verlaten, maar worden nu wel bedreigd door hevige regenval en mogelijk zware overstromingen.

De dubbele dreiging van moessons en COVID-19 betekent dat de noden van de Rohingya-vluchtelingen hoger zijn dan ooit. Deze kwetsbare mensen hebben dringend nood aan meer hulp bij deze beide noodsituaties. Help mee om Rohingya-vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden.

Help direct met een bijdrage