Veelgestelde donateursvragen

Waarom is het belangrijk dat ik UNHCR steun?

UNHCR biedt wereldwijd levensreddende hulp en helpt miljoenen vluchtelingen bij het opbouwen van een beter bestaan. Als er een noodsituatie uitbreekt, kunnen wij binnen 72 uur in actie komen. UNHCR kan dit alleen doen dankzij de bijdragen van onze donateurs. We krijgen beperkte bijdragen van overheden en bedrijven en we hebben dus alle steun hard nodig om uit te voeren wat nodig is.

Je vindt alle informatie over UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, op de pagina Over Ons.

Hoeveel van mijn donatie wordt besteed aan het effectief helpen van vluchtelingen versus administratiekosten en andere kosten?

Dankjewel dat je ons werk steunt! Mede dankzij jou kunnen we mensen op de vlucht helpen. Voor elk verzoek kan het percentage dat rechtstreeks ter ondersteuning van vluchtelingen wordt besteed, variëren. In principe wijzen we zoveel mogelijk middelen toe aan de vluchtelingen en de mensen die we verzorgen.

De administratieve kosten van UNHCR maken slechts ongeveer 6,5 procent van het totale budget uit. Van de ruim 16.800 medewerkers werkt bijna 90 procent op de veldlocaties zelf om vluchtelingen en mensen in nood te helpen.

De kosten voor fondsenwerving, bewustmaking van het publiek en belangenbehartiging maken slechts 1 procent van het totale budget van UNHCR uit.

Hoe wordt mijn donatie gebruikt om vluchtelingen te helpen?

Al het werk van UNHCR is erop gericht om te helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor de problemen die vluchtelingen ondervinden, of het nu gaat om hulp bieden bij hun terugkeer naar huis of bij hun vestiging in andere landen. Het werk van de organisatie over de hele wereld omvat vooral volgende sectoren: onderdak, gezondheidszorg en voeding, water en sanitaire voorzieningen, onderwijs, rechtsbijstand en bescherming.

Alle programma’s en sectorale projecten zijn bedoeld om de moeilijke omstandigheden waarin vluchtelingen zich bevinden te verzachten en mogelijkheden te creëren om hun leven weer op te bouwen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de meest kwetsbare groepen, met name vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap. Uw donatie kan worden gebruikt voor de financiering van een van deze levensnoodzakelijke activiteiten.

Meer informatie over het werk van UNHCR vind je op onze pagina met Activiteiten.

Kan ik ervoor zorgen dat mijn geld naar een bepaald land of project gaat?

We vragen onze donateurs altijd eerst te overwegen om een algemene donatie te doen aan UNHCR, omdat uw gift vervolgens kan worden gebruikt voor de financiering van onze levensreddende operaties over de hele wereld en we uw donatie dan kunnen richten op de meest kwetsbare mensen als er zich nieuwe noodsituaties voordoen. Situaties waarin mensen voor hun leven vluchten kunnen zeer snel veranderen, en UNHCR moet zijn operationele en eindige financiële middelen afwegen om ervoor te zorgen dat we iedereen die onze hulp nodig heeft zo snel mogelijk kunnen helpen.

U kunt echter donaties doen aan specifieke UNHCR-oproepen voor bepaalde regio’s, zoals onze noodhulp voor Syrië, onze noodhulp voor Jemen, of andere noodoproepen.

Waarom vragen jullie om een structurele donatie?

Structurele donaties helpen om de continuïteit van ons werk te garanderen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs kunnen wij mensen op de vlucht blijven helpen. Omdat wij op vaste fondsen kunnen rekenen, kan UNHCR direct in actie komen als onze hulp ergens ter wereld acuut nodig is, in plaats van te wachten tot we genoeg geld hebben ingezameld. Als je maandelijks doneert, geef je een machtiging af om het gekozen bedrag elke maand van je rekening af te laten schrijven. Deze afschrijving vindt elke maand plaats rond de 25e. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Ik wil wel geld overmaken, maar geen maandelijkse donateur worden. Kan dat ook?

Ja, dat kan zeker. Je kunt dat hier doen en kiezen voor een eenmalige donatie. Hartelijk dank alvast voor je steun.

Kan ik mijn donatie met creditcard betalen?

Ja, dat kan. Op onze website is het wel mogelijk om een structurele of een éénmalige machtiging af te geven.

Wat doet UNHCR met mijn gegevens?

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaat UNHCR zorgvuldig om met je gegevens. In ons privacybeleid lees je hier meer over.

Kan ik UNHCR steunen met kleding of andere goederen?

Wat mooi dat je aan ons denkt! Helaas kunnen wij in België geen goederen aannemen. UNHCR koopt internationaal op grote schaal hulpgoederen in en – waar mogelijk – in de landen zelf om de lokale economie te stimuleren. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen in kleinere aantallen afleveren. Als wereldwijde organisatie krijgen we schaalvoordeel in zowel inkoop als transport.

Als je ons wilt helpen, kan dat door ons financieel te steunen of door aandacht te vragen voor ons werk voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Financiële donaties kunnen worden omgezet in wat het meest nodig is voor vluchtelingen, waar ook ter wereld, en komen ten goede aan een maximaal aantal mensen.

Kan ik werken bij UNHCR?

Op de vacaturepagina staan alle vacatures bij UNHCR België.