Over ons

Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is het ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Wanneer dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij ofwel hun integratie in het land waar ze verblijven, ofwel bij hun hervestiging in een ander land. Bovendien verleent UNHCR ook hulp aan staatlozen.

Aan het hoofd van UNHCR staat de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Op 1 januari 2016 werd Filippo Grandi benoemd als elfde Commissaris voor de Vluchtelingen, dit voor een periode van vijf jaar. Hij informeert de Economische en Sociale Raad van de VN en legt ook jaarlijks een schriftelijk verslag voor aan de Algemene Vergadering van de VN over de werkzaamheden van UNHCR.

Commissaris Grandi werd geboren in Milaan in 1957 en engageert zich al meer dan 30 jaar in vluchtelingen- en humanitair werk. Van 2010 tot 2014 was hij Commissaris-Generaal van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Hij was tevens adjunct-Speciaal Vertegenwoordiger van het Secretariaat-Generaal in Afghanistan en werkte met ngo’s en UNHCR in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en op ons hoofdkwartier in Genève.

Wie we helpen

UNHCR biedt wereldwijd levensreddende hulp en bescherming aan mensen die gedwongen op de vlucht zijn uit hun land van oorsprong.

Waar we werken

Onze 11.000 medewerkers zijn actief in 130 landen, zowel in grote steden als in ver afgelegen, vaak gevaarlijke gebieden.

Cijfers

De belangrijkste cijfers omtrent migratie in een enkele oogopslag.

Ambassadeurs

UNHCR is heel dankbaar voor de steun van haar ambassadeurs, die zich inzetten om het werk van UNHCR onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen.

Geschiedenis

De VN-Vluchtelingenorganisatie werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de door het conflict ontheemde slachtoffers in Europa te helpen.

Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag werd in 2001 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien ieder jaar op 20 juni gehouden.

Vacatures

UNHCR stelt meer dan 11.500 mensen te werk, waarvan het merendeel op het terrein actief is.

Contact

U vindt de contactgegevens van UNHCR België op deze pagina voor het geval u met ons contact wenst op te nemen.

Evenement dat gebruik maakt van de UNHCR tent

Wat doet UNHCR in België?

UNHCR richt in België haar activiteiten voornamelijk op het verzekeren dat vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen toegang hebben tot hun rechten door ervoor te zorgen dat de internationale beschermingsbeginselen gerespecteerd worden.