Over ons

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen die gedwongen op de vlucht moet slaan voor geweld, vervolging, oorlog of rampen, het recht op asiel kan uitoefenen en een veilig toevluchtsoord kan vinden.

Sinds 1950 zijn we voor verschillende crisissen komen te staan op verschillende continenten en hebben we levensnoodzakelijke hulp en bescherming geboden aan vluchtelingen, asielzoekers, intern ontheemden en staatlozen. We helpen levens te redden en ondersteunen miljoenen mensen die hun thuis moesten ontvluchten bij het opbouwen van een betere toekomst.

Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is het ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Wanneer dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij ofwel hun integratie in het land waar ze verblijven, ofwel bij hun hervestiging in een ander land. Bovendien verleent UNHCR ook hulp aan staatlozen (mensen zonder nationaliteit).

Ontdek meer over het werk van UNHCR (in het Engels)

Oprichting

UNHCR werd op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen om 1 miljoen ontheemden na de Tweede Wereldoorlog naar huis te helpen terugkeren. Sindsdien hebben we ruim 50 miljoen vluchtelingen geholpen een nieuw bestaan op te bouwen en ontvingen we twee keer de Nobelprijs voor de Vrede voor ons werk.

Hoge Commissaris

Aan het hoofd van UNHCR staat de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Op 1 januari 2016 werd Filippo Grandi benoemd als elfde Commissaris voor de Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar. Hij werd herverkozen door de Algemene Vergadering van de VN voor een ambtstermijn tot en met 30 juni 2023. De Hoge Commissaris informeert de Economische en Sociale Raad van de VN en legt ook jaarlijks een schriftelijk verslag voor aan de Algemene Vergadering over de werkzaamheden van UNHCR.

Commissaris Grandi werd geboren in Milaan in 1957 en engageert zich al meer dan 35 jaar in vluchtelingen- en humanitair werk. Van 2010 tot 2014 was hij Commissaris-Generaal van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Hij was tevens adjunct-Speciaal Vertegenwoordiger van het Secretariaat-Generaal in Afghanistan en werkte met ngo’s en UNHCR in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en op ons hoofdkwartier in Genève.

Lees hier alles over het bezoek van Commissaris Grandi aan België in mei 2021

UNHCR België en Luxemburg

UNHCR richt haar activiteiten in België en Luxemburg voornamelijk op het verzekeren dat vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen toegang hebben tot hun rechten door ervoor te zorgen dat de internationale beschermingsbeginselen gerespecteerd worden. We volgen en becommentariëren de ontwikkelingen in beleid, wetgeving en de dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming.

Daarnaast zetten we ons in om publieke steun te bevorderen voor asielzoekers, vluchtelingen en UNHCR wereldwijd, door middel van campagnes en het werven van fondsen bij publieke en private donoren.

Wie we helpen

UNHCR biedt wereldwijd levensreddende hulp en bescherming aan mensen die gedwongen op de vlucht zijn uit hun land van oorsprong.

Waar we werken

Onze 11.000 medewerkers zijn actief in 130 landen, zowel in grote steden als in ver afgelegen, vaak gevaarlijke gebieden.

Cijfers

De belangrijkste cijfers over mensen op de vlucht in een enkele oogopslag.

Ambassadeurs

UNHCR is heel dankbaar voor de steun van haar ambassadeurs, die zich inzetten om het werk van UNHCR onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen.

Geschiedenis

De VN-Vluchtelingenorganisatie werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de door het conflict ontheemde slachtoffers in Europa te helpen.

Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag werd in 2001 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien ieder jaar op 20 juni gehouden.

Vacatures

UNHCR heeft meer dan 11.500 mensen in dienst, waarvan het merendeel op het terrein actief is.

Evenement dat gebruik maakt van de UNHCR tent

Wat doet UNHCR in Luxemburg?

In Luxemburg ondersteunt UNHCR de nationale autoriteiten bij het uitvoeren van hun taken in overeenstemming met internationale en Europese normen.

Contact

U vindt de contactgegevens van UNHCR België op deze pagina.

Evenement dat gebruik maakt van de UNHCR tent

Wat doet UNHCR in België?

UNHCR richt in België haar activiteiten voornamelijk op het verzekeren dat vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen toegang hebben tot hun rechten door ervoor te zorgen dat de internationale beschermingsbeginselen gerespecteerd worden.