Wat doet UNHCR met jouw donatie?

Jouw donatie helpt vluchtelingen een nieuw leven uit te bouwen

UNHCR probeert duurzame oplossingen te vinden voor allerlei problemen die vluchtelingen ondervinden. Zorgen voor onderdak, een betere gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen, het bieden van rechtsbijstand en bescherming , het voorzien van onderwijs …

We trachten je steeds op de hoogte te houden over hoe jouw bijdrage ons specifiek helpt. Zo kan je bijvoorbeeld weten op welke 7 manieren jouw donatie een Syrische familie in nood helpt.

Al deze oplossingen zijn bedoeld om de moeilijke omstandigheden waarin vluchtelingen zich bevinden te verzachten en mogelijkheden te creëren om hun leven weer op te bouwen. UNHCR besteedt speciale aandacht aan de meest kwetsbare groepen, met name vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap. Jouw donatie kan worden gebruikt voor de financiering van een van deze levensnoodzakelijke activiteiten.

Meer informatie over het werk van UNHCR vind je op onze pagina ‘Activiteiten‘.

Help hen nu

Wat gebeurt er met jouw donatie?

Elke donatie is belangrijk voor UNHCR en we zijn dankbaar voor elke bijdrage die we ontvangen. Jouw vrijgevigheid zal ons helpen vluchtelingen wereldwijd te helpen en is een aanmoediging voor al onze medewerkers die zich iedere dag hard inzetten om deze kwetsbare mensen te helpen.

Voor elk verzoek kan het percentage dat rechtstreeks ter ondersteuning van vluchtelingen wordt besteed, variëren. In principe wijzen we zoveel mogelijk middelen toe aan de vluchtelingen en de mensen die we verzorgen. Zo’n 93,5% van de donaties wordt rechtstreeks gebruikt om vluchtelingen en mensen in nood te helpen.

De administratieve kosten van UNHCR maken slechts ongeveer 6,5% van het totale budget uit. Van de ruim 16.800 medewerkers werkt bijna 90% in het veld zelf om vluchtelingen en mensen in nood te helpen.

De kosten voor fondsenwerving, bewustmaking van het publiek en belangenbehartiging maken slechts 1% van het totale budget van UNHCR uit.

Heb je nog andere vragen? Bekijk dan zeker eens onze pagina ‘veelgestelde donateursvragen‘.

Dankzij jouw steun kunnen we mensen die hulp nodig hebben overal ter wereld helpen. Bedankt hiervoor!

Doneer voor hulp aan vluchtelingen