Activiteiten

Wat doet UNHCR in België?

De UNHCR-vertegenwoordiging voor België is gevestigd in Brussel sinds 1951. Dit is het jaar waarin het Vluchtelingenverdrag in werking trad.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is het beschermen van vluchtelingen, ontheemden en staatlozen.

Hulpverlening

Mensen die hun huis moeten ontvluchten en een veilige toevlucht zoeken in een andere regio of in een ander land hebben, zonder uitzondering, hulp nodig.

Duurzame oplossingen

UNHCR zoekt oplossingen op lange termijn voor vluchtelingen wereldwijd.

Innovatie

UNHCR werkt samen met o.a. academici, vluchtelingen en bedrijven. Zo trachten we creatieve oplossingen te vinden voor de complexe problemen die we in ons dagelijkse werk tegenkomen.

Onderwijs

De UNHCR werkt samen met regeringen en internationale organisaties. Zo zorgen we voor kwalitatief hoogstaand onderwijs voor vluchtelingen overal ter wereld.

Cash Bijstand

Met rechtstreekse bijstand door middel van contant geld en vouchers kunnen vluchtelingen zelf water, voedsel, gezondheidszorg, onderdak en andere middelen van bestaan inkopen.

Gezinshereniging

Gezinshereniging voor vluchtelingen is een basis mensenrecht.

#MissionKakuma

In februari 2020 trokken UNHCR België, Maggie Program en Koen Timmers naar het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenya om er een innovatieve en duurzame school te bouwen.

Evenementen

Doorheen het jaar organiseert de UNHCR-vertegenwoordiging voor België en Luxemburg jaarlijks een reeks evenementen in het kader van de werking van de VN-Vluchtelingenorganisatie.