Select a language for our global site:

Select a country site:
 

НОВИНИ

НОВИНИ

Върховният комисариат на ООН за бежанците отправя препоръки към българското председателство на Съвета на ЕС

В своите препоръки ВКБООН определя два основни приоритета, които изискват спешно внимание: изготвяне на по-добра оценка на нуждата от закрила в ЕС и насърчаване на по-голяма солидарност и споделяне на отговорност сред държавите членки на ЕС.

Page 1 of 512345