Учебни материали за възраст 12 – 15

Видео и аудио материалите за тази възрастова група разказват истории на дете бежанец, което е на същата възраст като учениците, чрез обсъждане на познати и подходящи теми, като например защо и как хората напускат домовете си, как са дошли в нова страна и тн.

Ръководство за упражнения

Изтеглете ръководството