Приемателни центрове | Качество на живот и услуги

ВКБООН непрекъснато подлага на мониторинг стандарта на живот и качеството на услугите в приемателните центрове както пряко, така и чрез партньорски НПО и чрез оценки с участието на заинтересованите.

В приемателните центрове на индивидуални и семейни начала временно се настаняват търсещите убежище и бежанците с признат статут. След подаването на молба за убежище кандидатите за бежанци получават разрешение да останат в центъра до вземането на решение по молбата. След признаването на бежански статут те могат да останат в приемателния център и да се подготвят за живота си в новата страна само за определен период от време – обикновено една година. В особени случаи разрешението за оставане в центъра може да е за по-дълъг срок.Приемателните центрове имат различна функция – някои от тях са специализирани центрове за предварителна интеграция, други са домове за непридружени и разделени от семействата си деца.

Приемателните центрове осигуряват жилище, храна, основни медицински грижи и малка финансова помощ за ежедневни разходи на настанените в тях чужденци. Нивото и качеството на тези услуги обикновено е различно за различните центрове в една и съща държава, както и в рамките на региона.

Затова ВКБООН непрекъснато подлага на мониторинг стандарта на живот и качеството на услугите в приемателните центрове както пряко, така и чрез партньорски НПО и чрез оценки с участието на заинтересованите (като част от стратегията си за съобразяване с възраст, пол и социална принадлежност). Мониторингът обхваща например  основните хигиенни условия, качеството и разнообразието на храната, наличието на възможности за спорт и отдих и отделни молитвени помещения.

Транзитен център – Пъстрогор

Адрес: село Пъстрогор 6519, община Свиленград,
област Хасково
тел: 037705/215

Регистрационно-приемателен център – Харманли

Адрес: Харманли 6450, ж.к. Дружба №23
тел: 02/ 904 2375

Регистрационно-приемателен център – Баня

Адрес: село Баня 8914, община Нова Загора, район “Минерални бани” №17 
тел: 
0457/ 65715

Регистрационно-приемателен център – София

Адрес: гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” №21А
тел: 02/904 2377

Център за настаняване – Враждебна

Адрес: гр. София, кв. Враждебна, бул. “Ботевградско шосе” №270

Център за настаняване – Военна рампа

Адрес: гр. София, кв. Военна рампа – Изток, ул. “Локомотив” №11