Мониторинг по границите | Смесени човешки потоци

Всяка държава има законно право да охранява територията си и да не допуска незаконна имиграция, но от решаваща важност е дори и най-строгата охрана на границите да не пречи на никого да упражни основното си човешко право да потърси убежище.

Бежанците, търсещи спасение от конфликт или преследване, са поставени в много уязвима ситуация. Ако другите държави не им позволят да влязат на тяхна територия или ги изпратят обратно на място, където те са в опасност от преследване, те биха могли по този начин да ги осъдят на нетърпим живот без каквито и да било права, на мъчения или дори на смърт.

Макар че всяка държава има законно право да охранява територията си и да не допуска незаконна имиграция, същевременно е от решаваща важност дори и най-строгата охрана на границите да не пречи на никого да упражни основното си човешко право да потърси убежище. Съгласно международното право държавите са задължени да предоставят закрила  на онези, които се нуждаят от нея, и нямат право да връщат никого на място, където могат да бъдат заплашени неговият живот или свобода. Това е основният принцип на бежанската закрила –  принципът за “non-refoulement”.

За да гарантира, че всяко лице, търсещо убежище в Централна Европа, има достъп както до безопасна територия, така и до справедливи и ефективни процедури за закрила, ВКБООН създаде проекти за управление на границите в целия регион. Научете повече за тези проекти от връзката по-долу.

Днешните миграционни движения са все по-сложни и включват не само бежанци, но и милиони мигранти. Мигрантите –  и най-вече икономическите мигранти – също търсят по-добър живот, като трафикантите на хора са изградили глобален бизнес за милиарди долари, възползвайки се от тяхното отчаяние и надежди. Източната сухопътна граница на ЕС не прави изключение.

Между бежанците и мигрантите има една фундаментална разлика: мигрантите сами са избрали да напуснат родните си места в търсене на по-добър живот за себе си и своите семейства. Бежанците са били принудени да ти напуснат, за да спасят живота си или да запазят свободата си. Затова ВКБООН иска да гарантира, че всеки бежанец, който пътува в смесена група от мигранти и търсещи убежище, ще има достъп до територията на друга държава и няма като нередовен мигрант да бъде върнат от границата – в много случаи към места, където го очаква смърт или опасност.

Научете как ВКБООН подхожда към проблема със смесената миграция и убежището от връзката по-долу.

 

Вижте повече: