Събития на ВКБООН | Внимание към живота на бежанците и на хората, които ги подкрепят

Всяка година ВКБООН провежда няколко специални събития, с които привлича общественото внимание към живота на бежанците и хората, които всеотдайно им помагат.

Всяка година ВКБООН провежда няколко специални събития, с които привлича общественото внимание към живота на бежанците и хората, които всеотдайно им помагат.

Световен ден на бежанците

Световният ден на бежанците е отбелязан за първи път през 2001г. и се провежда всяка година на 20 юни. Десетки хиляди души по цял свят отбелязват и празнуват приноса на прокудените от домовете си хора. Ежегодното отбелязване включва различни събития в повече от 100 държави, включително в Централна Европа, в които участват държавни служители, НПО и хуманитарни  работници, известни личности, граждани и самите бежанци.

Награда “Нансен” за принос към каузата на бежанците

Тази ежегодна награда носи името на великия норвежки полярен изследовател Фритьоф Нансен, който през 1921г. е назначен от организацията, предшествала ООН – Обществото на народите, за първи Върховен комисар за бежанците. Наградата “Нансен”, която се състои от медал и парична сума от 100 000 щатски долара, се връчва всяка година през октомври на личност или група за изключителни заслуги в подкрепа на бежанската кауза.