Управление и организация | Как се управлява и организира ВКБООН

Агенция на ООН за бежанците се управлява от Общото събрание на ООН и Икономическия и социален съвет (ИСС). Програмите и бюджетът се представят от Върховния комисар (понастоящем Филипо Гранди), който се назначава на поста от Общото събрание на ООН.

Агенция на ООН за бежанците се управлява от Общото събрание на ООН и Икономическия и социален съвет (ИСС). Двугодишните програми и съответните бюджети на агенцията се одобряват от Изпълнителния комитет на ВКБООН, в момента включващ 85 члена. Програмите и бюджетът се представят от Върховния комисар (понастоящем Филипо Гранди), който се назначава на поста от Общото събрание на ООН.

Мандатът на ВКБООН е определен в Статута на ВКБООН от 1950г. Първоначално Агенцията на ООН за бежанците е създадена с тригодишен мандат, за да окаже помощ на европейските бежанци, разселени по време на Втората световна война. Тъй като бежанският проблем не изчезва, а се превръща в постоянно явление, агенцията е принудена да подновява мандата си на всеки няколко години. Едва през 2003г. Общото събрание на ООН удължава мандата на организацията за неопределен срок, “докато се разреши проблемът с бежанците “.

Като ръководител на организацията, Върховният комисар отговаря за управлението и контрола на ВКБООН. Той управлява работата на агенцията с помощта на заместник-върховен комисар и помощниците на Върховния комисар за закрила и операции. Върховният комисар докладва за работата на ВКБООН веднъж годишно пред ИСС и Общото събрание.

Агенцията има около 7 680 души местен и международен персонал в повече от 125 държави. Основната работа на ВКБООН се извършва на място и се организира от регионални бюра, представителства, допълнителни и местни офиси, често на много отдалечени места по света. Дейностите в отделни държави се ръководят от представители на Върховния комисар. Освен това има множество регионални представители, които отговарят за координацията на дейностите в даден регион като Централна Европа, съставен от множество държави.

През годините дейността на ВКБООН по света стават все по-сложни, като се започне от набиране на кадри и осигуряване на тяхната сигурност в опасни ситуации и се стигне до организиране на всякакви доставки – от медицински продукти и храни до наемане на самолети. Специализираните отдели, базирано предимно в централата в Женева , ръководят основни области като операции, закрила, външни отношения, човешки ресурси и финансиране. Редица регионални бюра свързват централата и националните представителства.

 

Вижте още:

Цели на хилядолетието за развитие
Организационна структура на ВКБООН
Организационна структура на Бюрото на ВКБООН за Европа