Национално законодателство касаещо даването на убежище | Различни закони и практики

Въпреки усилията за хармонизиране в рамките на целия Европейски съюз, между националните системи и законодателство за убежище продължават да съществуват значителни различия.

Всяка държава има собствено законодателство за убежището, което определя законодателна рамка за закрилата на подалите молби за бежански статут и лицата с признат статут. Това законодателство трябва да отговаря на европейските и международни стандарти. Въпреки усилията за хармонизиране в рамките на целия Европейски съюз, между националните системи и законодателство за убежище продължават да съществуват значителни различия.

Вижте повече: