Диалог на Върховният комисар по предизвикателствата на закрилата – 2010 | Несъответствия в закрилата и мерки за преодоляването им

Първият „Диалог по предизвикателствата на закрилата” стартира през 2007г.

През 2007 г. Върховният комисар за бежанците на ООН Aнтониу Гутериш стартира първия „Диалог по предизвикателствата на закрилата”. Форумът се превърна в ежегодно събитие, което улеснява неформалното обсъждане на глобални въпроси със закрилата от ВКБООН, правителствата, академичната общност, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

„Диалогът” за 2010г. се състоя на 8-ми и 9-ти декември в Женева на тема „Несъответствия в закрилата и необходими мерки”. Форумът даде възможност за дискусия по недостатъците на съществуващата международна закрила за насилствено разселени хора и апатриди, както и възможните начини за справяне с тях. В частност тазгодишният диалог бе насочен към международното сътрудничество, разпределяне на тежестта и комплексни регионални подходи; проблеми с прилагането и нормативната рамка и въпроси, касаещи липсата на гражданство.

Дискусиите и постигнатите резултати на „Диалога” от 2010г. се представиха на заседание на министерско равнище, което  се състоя през декември 2011г. като кулминация на серия от събития, отбелязващи  60-тата годишнина на Конвенцията за бежанците на ООН и 50-тата годишнина от Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство.

Покани за участие бяха изпратени до страните-членки на Изпълнителния комитет на ВКБООН и наблюдателите към Постоянния комитет, както и до съответните партньори в системата на ООН, междуправителствени и неправителствени организации, академичните среди, експерти и други заинтересовани страни.

Както и в предишни години, „Диалогът” нямаше за цел да доведе до официални или договорени резултати. Върховния комисар предостави обобщение на дискусиите и предложи елементи, по които да бъде развит диалогът.