Карти | От основно значение за планирането

Картите са от основна важност за Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) при организиране на спешни операции за стотици хиляди бежанци и за планиране.

Картите са от основна важност за Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) при организиране на спешни операции за стотици хиляди бежанци и за планиране. Картите точно описват местоположението на насилствено прогоненото население или разположението и инфраструктурата на бежанския лагер. Те могат също да показват въздействието върху околната среда, което имат бежанските селища. Картите се изготвят с помощта на архиви, сателитни изображения, системи за глобално позициониране и компютърна техника, най-вече географски информационни системи.

Агенцията на ООН за бежанците позволява използването на тези карти от правителства и други партньори, академичната общност, медиите и широката общественост при условие, че ВКБООН е упомената като притежател на авторските права и картите не се променят по никакъв начин.

 

Вижте повече: