Образователни материали за учители | Теми с бежанска тематика в класната стая

Образованието е от основна важност за дейността на ВКБООН. В този раздел са включени разнообразни образователни материали като планове за уроци, ръководства за учителя, видеоматериали и образователни комплекти. Нашите урочни модули са конкретно предназначени да помогнат на учителите да въведат темите за бежанците и миграцията в класната стая по интересен и образователен начин. В „Зона за деца” подрастващите ще намерят различни игри, образователна викторина и анимационен филм, чрез които да научат повече за съдбата на бежанците.

Потърсете нашите материали или поръчайте допълнителни.