Организации на ООН и Международни Организации | Сътрудничество

ВКБООН като част от семейството на обединените нации си сътрудничи тясно с други агенции на ООН и програми в глобален, така и на национално ниво.

Тясно сътрудничество

ВКБООН като част от семейството на обединените нации си сътрудничи тясно с други агенции на ООН и програми в глобален, така и на национално ниво. Агенцията за бежанците също има дългогодишното сътрудничество с големи международни организации. Работата на тези партньори допълва или се слива с работата на ВКБООН.

Най-важните партньори на ООН на агенцията в България са Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), и Фонда на ООН за населението (ФНООН). ВКБООН участва в “Работа като едно цяло” инициатива на Организацията на обединените нации, с цел подобряване на съвместни дейности на ООН.

Сред най-близките Международната партньори на ВКБООН е Международната организация по миграция (МОМ), по-специално, в проекти по презаселване и репатриране, Международният комитет на Червения кръст и Червения полумесец, както и Организацията за сигурност и сътрудничество и Международния център за развитие на миграционната политика.

ООН в България:

Програма на ООН за развитие (ПРООН)
www.undp.bg

Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
www.unicef.bg

Световна здравна организация (СЗО)
www.who.int

Обща програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС)
www.unaids.org

Фонд на ООН за населението (ФНООН)
www.unfpa.org

Световна банка (СБ)
www.worldbank.bg

Международен валутен фонд (МВФ)
www.imf.org

Международна организация за миграцията(МОМ)
www.iom.bg