Работа | Възможности за работа

Работата за ВКБООН е разнообразна и изпълнена със сериозни предизвикателства. За нея се изисква ангажиран, готов да откликне и гъвкав персонал с висок степен на мотивираност и професионални умения. Предлагат се различни длъжности като служители за правна закрила, програмни или логистични специалисти, експерти по комуникация, външни отношения и човешки ресурси. […]

Работата за ВКБООН е разнообразна и изпълнена със сериозни предизвикателства. За нея се изисква ангажиран, готов да откликне и гъвкав персонал с висок степен на мотивираност и професионални умения. Предлагат се различни длъжности като служители за правна закрила, програмни или логистични специалисти, експерти по комуникация, външни отношения и човешки ресурси.

От международните служители на ВКБООН се очаква да бъдат мобилни и да работят на различни места, като в някои случаи става дума за най-трудните и отдалечени кътчета на света.

Набирането на персонал за начално ниво на международните длъжности става чрез нашия Международен професионален каталог (International Professional Roster, IPR). Програмата за младши служители (Junior Professional Officer, JPO) е отворена за млади специалисти с висше образование и квалифицирани професионалисти, спонсорирани от своите правителств, участващи в JPO.

Предлагаме също постове за квалифициран местен персонал в държавите, където работим. В зависимост от потребностите на нашите програми, ние освен това предлагаме консултантски позиции за конкретна задача и срок.

За допълнителна информация относно процеса за подбор и набиране на персонал и свободните в момента длъжности, щракнете с мишката върху „Свободни работни места”.