България открива дългоочакваният център за търсещи закрила

Транзитен център Пъстрогор, предвиден за новопристигнали търсещи закрила, позволява прехвърлянето на хората, които в момента пребивават в затворени центрове на Дирекция “Миграция” на МВР.

Пъстрогор, 7 май (ВКБООН) – България откри дългоочакваният транзитен център Пъстрогор тази седмица. Предвиден за новопристигнали търсещи закрила, Пъстрогор позволява прехвърлянето на хората, които в момента пребивават в затворени центрове на Дирекция “Миграция” на МВР.

Разположен в близост до границата с Турция, центърът, в който могат да се настанят 300 души ще служи като временен дом за търсещите закрила, докато България прецени, дали тя е отговорен за разглеждането на техните молби за закрила, съгласно законодателството на ЕС Дъблин II и дали техните искания са явно неоснователни.

На 4 май бяха прехвърлени в Пъстрогор, област Хасково, първите дванадесет обитатели от центъра със затворен режим в Любимец.

Заместник министър-председателят Цветан Цветанов каза, че “център Пъстрогор е доказателство за ангажимента на България за най-високите стандарти на международна закрила”, като прерязатържествено лентата при откриването на Центъра.

Към днешна дата, много търсещи закрила, пристигащи в България са били задържани в центрове, управлявани от Министерството на вътрешните работи заедно с незаконни мигранти, които очакват депортиране. Като цяло, те са останали между един и два месеца преди Държавната агенция за бежанците (ДАБ) да ги прехвърли в открит приемателен център в София или Баня.

Някои лица, търсещи закрила, включително деца, са прекарали до пет месеца в затворените центрове, Специални домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци или Любимец, поради липсата на легла в откритите приемателни центрове.

“Това е краят на тази практика”, каза Никола Казаков, началник на Държавната агенция за бежанците. Той сподели, че за ДАБ това е решителна крачка за предоставяне на свободен прием според най-високите стандарти. “Транзитният център е най-модерен в Европа, може да се сравнява само с център в Полша”, каза още Казаков.

Представителя на ВКБООН в България Тошицуки Кауаучи приветства новия център и заяви, че се надява “Държавната агенция за бежанците да продължи увеличаването на приемателния капацитет на България.”

“ВКБООН също така насърчава правителството да продължи търсенето на алтернативни форми за настаняване, защото търсещите закрила и бежанците не бива да бъдат задържани”, каза Кауаучи.

ДАБ, планира да предостави още 200 места за търсещите закрила през това лято, когато агенцията освободие административните си помещения, и добави към съществуващите 750 легла, разпределени в двата приемателни центъра в Баня и София, и в Пъстрогор.

България приема средно по 1000 търсещи закрила в годината. По-голямата част от търсещите закрила пресичат границата на България с Турция, и обикновено са задържани от гранична полиция.

Центърът в Пъстрогор включва библиотека, стаи за молитва, медицински кабинет, детска и спортна площадка, и ще се управлява от екип от 35 души.

Борис Чеширков, в Пъстрогор, България