Убежище и миграция | Всички в една лодка

Често бежанци и мигранти пътуват заедно по едни и същи маршрути и транспортни средства. Но те имат много различни потребности от закрила: мигрантите са решили да се преместят по собствена воля, докато бежанците са били принудени да го направят.

Прескачайки огради с бодлива тел, поемайки по море в разбити стари лодки или прекарвайки дни в задушни контейнери, всяка година хиляди мигранти и бежанци рискуват живота си в отчаян опит да намерят безопасност или по-добър живот в Европа. Някои пристигат по море от Западна Африка до испанските Канарски острови, от Мароко до Южна Испания, от Либия до островите Малта, Сицилия и Лампедуза и от Турция до гръцките острови. Други навлизат по суша, насочвайки се към страните от ЕС през Турция и Балканите или от Украйна и Беларус.

Голяма част от тези миграционни движения е нерегламентирана: те се осъществяват без документ, през неофициални гранични пунктове, или с помощта на трафиканти. Държавите обикновено гледат на подобни движения като на заплаха за своя суверенитет и сигурност. Незаконното пресичане на границите обаче се дължи на различни причини. В някои случаи нарушителите са икономически мигранти, които търсят спасение от бедността и безработицата. В други случаи те бягат от преследване, нарушения на правата на човека или въоръжен конфликт. Много често незаконното преминаване на границата е единственият им начин да се спасят.

Често бежанците и мигрантите пътуват заедно, като използват едни и същи маршрути и транспортни средства. Но те имат много различни потребности от закрила: мигрантите са решили да се преместят по собствена воля, докато бежанците са били принудени да го направят. Като оценява факта, че граничният контрол е от изключителна важност за борбата срещу международната престъпност, включително незаконното превозване и трафика на хора, ВКБООН се стреми да гарантира, че тези мерки няма да доведат до връщане на бежанци в страни, където са заплашени техният живот или свобода. Затова агенцията на ООН за бежанците работи съвместно с правителствата, за да им помогне да отвърнат на предизвикателствата на смесените миграционни потоци по един последователен и практичен начин.

През юни 2006г. ВКБООН оповести своя „План за действие в 10 точки” за закрила на бежанците и смесената миграция за страните по източните и югоизточни граници на Европейския съюз. Планът предлага на държавите рамка за справяне със смесените миграционни движения по т.нар. “чувствителен към закрилата начин” и за осигуряване на международна закрила на бежанците и търсещите убежище, които пътуват в смесени групи от мигранти и бежанци. Планът в 10 точки определя ключовите области, където са необходими интервенции за закрила, с комплексен регионален подход, обхващайки държавите на произход, транзит и дестинация.

Освен това през май 2011г. ВКБООН публикува Ръководство за обучение в областта на закрилата за европейски гранични служители. Наръчникът е предназначен да улесни обучението на граничните служители в Европейския съюз относно правата на бежанците и търсещите убежище в контекста на смесените миграционнии движения. Ръководството е предназначено за  вропейските органи за граничен контрол и агенцията на ЕС “Фронтекс”, както и за служителите на ВКБООН  и националните му партньори, включително неправителствени организации.