Изследователски инструменти | Задълбочена информация

Нашите допълнителни изследователски инструменти предоставят актуална информация по различни свързани с миграцията и убежището теми, които са интересни и важни за интересуващата се аудитория, но особено за експерти в тази област. Нашата библиотечна услуга е предназначена предимно за онези, които искат да научат повече  за въпросите на бежанските движения, миграцията, […]

Нашите допълнителни изследователски инструменти предоставят актуална информация по различни свързани с миграцията и убежището теми, които са интересни и важни за интересуващата се аудитория, но особено за експерти в тази област. Нашата библиотечна услуга е предназначена предимно за онези, които искат да научат повече  за въпросите на бежанските движения, миграцията, закрилата на бежанците и работата на ВКБООН.

Refworld (онлайн инструментът, разработен от ВКБООН) и Сборникът по бежанско право са важни информационни източници за казуси, свързани с убежището, страната на произход и определянето на бежански статут, както и рамките за закрила на всички континенти, в частност за юристи и изследователи на правна тематика.