Публична информация | Достигане до хората

Публичната информация във ВКБООН има за цел да създаде видимост и повишаване на информираността, които да засилят подкрепата и да доведат до повече разбиране към съдбата, проблемите и потребностите на насилствено прогонените от домовете си хора. Публичната информация е неделима част от работата на ВКБООН – както като елемент на […]

Публичната информация във ВКБООН има за цел да създаде видимост и повишаване на информираността, които да засилят подкрепата и да доведат до повече разбиране към съдбата, проблемите и потребностите на насилствено прогонените от домовете си хора.

Публичната информация е неделима част от работата на ВКБООН – както като елемент на програмите и стратегиите за закрила, така и като независима дейност. Служителите, отговорни за публичната информация, поддържат ежедневни отношения с печатните, онлайн и електронни медии. Освен най-актуалните новини, в регионалните и седемте национални интернет страници се събират и публикуват лични истории на бежанците и търсещите убежище, като целта е да се създаде реална информираност за причините, водещи до прогонването на хората от родните им места.

През цялата година служителите по публична информация редактират публикации и материали от пресата и организират събития и кампании за обхващане на конкретните си целеви групи. В областта на публичната информация ВКБООН използва нови средства за комуникация чрез социални мрежи, блогове и споделяне на файлове, за да достигне до най-широката възможна аудитория.