Застъпничество и разработване на политики | Ключов инструмент за закрила

Застъпничеството е ключов инструмент за закрила на бежанците, търсещите убежище и лицата без гражданство. Затова то е важен елемент в дейностите на ВКБООН, като се използва в съчетание с договаряне, мониторинг и  разпространяване на информация. Те помагат за промяна на политиките, практиките и услугите както на регионално, така и на […]

Застъпничеството е ключов инструмент за закрила на бежанците, търсещите убежище и лицата без гражданство. Затова то е важен елемент в дейностите на ВКБООН, като се използва в съчетание с договаряне, мониторинг и  разпространяване на информация. Те помагат за промяна на политиките, практиките и услугите както на регионално, така и на национално ниво.

ВКБООН в Централна Европа използва застъпничество за влияние върху националните компетентни власти в политическата, икономическа и социална сфера за привеждане на политики, практики и закони в съответствие с международните стандарти и да гарантира закрилата на прокудените от домовете си хора.

Службата се застъпва, наред с други въпроси, за гарантиран достъп до територия и справедливи и ефективни процедури за даване на убежище, подходящи условия за прием, по-добри политики за интеграция и закрила на лицата без гражданство чрез установена национална законодателна рамка.