Закрила | Спасителна мрежа

В обичайни ситуации правителствата гарантират основните човешки права и физическата сигурност на своите граждани. Но когато хората са принудени да бягат и да търсят убежище в друга страна, да потърсят бежански статут, или когато се окажат без гражданство и граждански права, тази „спасителна мрежа” изчезва. ВКБООН в Централна Европа работи […]

В обичайни ситуации правителствата гарантират основните човешки права и физическата сигурност на своите граждани. Но когато хората са принудени да бягат и да търсят убежище в друга страна, да потърсят бежански статут, или когато се окажат без гражданство и граждански права, тази „спасителна мрежа” изчезва.

ВКБООН в Централна Европа работи за законовата и физическа закрила на тези хора по различни начини. Службата извършва редовен мониторинг на достъпа до територия и условията за прием по границите и във всички видове центрове за прием и принудително настаняване. Службата подлага на одит процедурите и решенията за даване на убежище и систематично се застъпва за подобряване на качеството им. Освен това ВКБООН извършва интервенции в индивидуални случаи, когато е необходимо.

ВКБООН редовно отправя коментари по международното, национално и европейско законодателство, свързано с убежището, както и други законови актове, касаещи убежището и миграцията, и отправя конкретни препоръки. В случаи на груби нарушения Службата не се ограничава само с препоръки, а сезира компетентните съдилища за незаконосъобразните държавни практики.