ХИВ/СПИН | Информация и повишаване на осведомеността

ВКБООН насърчава и подкрепя разработването на комплексни програми за ХИВ с цел осигуряване на всеобщ достъп до услуги за превенция на ХИВ и терапия и програми за грижи и подкрепа за СПИН.

ВКБООН насърчава и подкрепя разработването на комплексни програми за ХИВ с цел осигуряване на всеобщ достъп до услуги за превенция на ХИВ и терапия и програми за грижи и подкрепа за СПИН. В глобален мащаб агенцията е съспонсор на UNAIDS като водеща агенция за ХИВ сред бежанците и други хора, прогонени от домовете си.

В Централноевропейския регион разпространеността на ХИВ/СПИН сред бежанците и търсещите убежище не е особено висока. По тази причина търсещите убежище и бежанците, които са в риск от заразяване с тази болест или които са вече засегнати от нея, трудно намират информация на езици, които владеят.

За да се справи с липсата на информация;, ВКБООН започна проект за масова информация в Словакия, Унгария, Словения и Румъния през 2009г., който по-късно бе разширен, обхващайки други държави. Издадени бяха листовки с основна информация, които да образоват търсещите убежище и бежанците за това как става заразяването с ХИВ/СПИН, какви са възможните мерки за превенция, как ХИВ/СПИН се отразява на бременността, като са включени и адреси на местата, където хората могат да си направят изследвания и да получат необходимата терапия.

Листовките бяха изготвени на различни езици, които се говорят от по-голямата част от пристигащите в региона кандидати за бежански статут – арабски, китайски, дари, фарси, грузински, пенджабски, руски, сомалийски, суахили и урду. Националните правителства помогнаха за разпространяване на информационните материали в цялата страна, като листовките бяха публикувани и онлайн за изтегляне.

Листовките за ХИВ/СПИН сега се разпространяват и от информационните диспенсери на сухопътните гранични пунктове и летища като компонент за информация и повишаване на осведомеността по проекта „Управление на границите и закрила на бежанците”.

 

Свързани документи:

Бежанците и ХИВ/СПИН: Информационни, образователни и комуникационни материали