Жан-Пиер Хоке | Жан-Пиер Хоке (Швейцария) 1986–1989r.

Хоке играе важна роля в стартирането на процеса “CIREFCA” в Централна Африка, целящ да затвърди мира в региона.

Преди назначаването си за Върховен комисар Жан-Пиер Хоке работи като директор за операциите на Международния комитет на Червения кръст. По време на неговия мандат продължава бежанската криза в Индокитай. Комплексния план за действие, иницииран от него като Върховен комисар, създава регионални процедури за определяне на бежански статут и предвижда доброволното завръщане на виетнамските бежанци. Хоке играе важна роля в стартирането на процеса “CIREFCA” в Централна Африка, целящ да затвърди мира в региона, като осигури подкрепа не само на завръщащи се бежанци, но и на цялото население, засегнато от войната. По време на мандата му ВКБООН играе важна роля в създаването и управлението на големи  лагери за етиопски бежанци в Судан и за сомалийски бежанци в Етиопия.