Садако Огата | Садако Огата (Япония) 1990–2000r.

Като Върховен комисар тя ръководи мащабни операции за спешна помощ в Северен Ирак, Босна и Херцеговина, Косово и района на Големите езера в Африка.

Преди назначаването си на поста Върховен комисар г-жа Садако Огата е декан на Факултета по международни отношения в университета “София”, Токио. Още като преподавател тя заема различни длъжности в системата на ООН, като председателства Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ през 1978-79г. и работи в Комисията по човешките права на ООН и като независим експерт за Комисията по ситуацията с нарушенията на правата на човека в Бирма (сега Мианмар). Като Върховен комисар тя ръководи мащабни операции за спешна помощ в Северен Ирак, Босна и Херцеговина, Косово и района на Големите езера в Африка. Бюджетът и персоналът на ВКБООН се удвояват по време на нейното ръководство, а организацията засилва намесата си при оказване на помощ за вътрешно разселени и други уязвими цивилни в конфликтни райони и ситуации. Като непрекъснато подчертава връзката между бежанците и международната сигурност, тя заздравява отношенията на ВКБООН със Съвета за сигурност на ООН.