Рууд Люберс | Рууд Люберс (Холандия) 2001–2005г.

Г-н Рууд Люберс, бивш холандски премиер, поема поста едновременно с отбелязването на 50-тата годишнина на ВКБООН

Г-н Рууд Люберс, бивш  холандски премиер, поема поста едновременно с отбелязването на 50-тата годишнина на ВКБООН. Като Върховен комисар той насочва голяма част от вниманието си към разработването на новаторски подходи за решаване на проблемите на бежанците по света. Ръководи мащабни програми и извънредни операции на ВКБООН в няколко държави и райони, включително Западна Африка, Ангола и Афганистан, където повече от 3 милиона бежанци и разселени лица се завръщат у дома като част от една от най-мащабните операции за репатриране на Агенцията. Освен това Люберс представя “Конвенция плюс” – инициатива за надграждане на Конвенцията за бежанците от 1951г. чрез разработване на специални инструменти за разрешаване на новите предизвикателства чрез многостранни подходи.