ВКБООН стартира кампания за борба с липсата на гражданство

По света днес има милиони хора, които не са признати за граждани на нито една страна. На хартия те не съществуват никъде. Те са хора без националност. Те са без гражданство.

Призовава правителствата да подпишат международни договори и да изменят националните си закони

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Будапеща, 25 август (ВКБООН) – ВКБООН днес призовава Централно европейските правителства, да подпишат международните конвенции за лица без гражданство и да изменят националните си закони, в съответствие с международните стандарти, със старт глобална кампания за борба с проблема. Началото на кампанията идва само дни преди 50-та годишнина на Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство, която се навършва на 30 август, 2011.

По света днес има милиони хора, които не са признати за граждани на нито една страна. На хартия те не съществуват никъде. Те са хора без националност. Те са без гражданство.

“В Централна Европа, проблема на лицата без гражданство не може да бъде огромен по отношение на брой, но за тези, които са уловени в този законов капан на неопределеност, човешките последствия са драматични”, каза регионалният представител на ВКБООН за Централна Европа г-н Готфрид Кюфнер.

Тъй като лица без гражданство технически не са граждани на нито една страна, те често са лишени от основни права и достъп до заетост, жилища, образование и здравеопазване. Те не могат да бъдат да притежават собственост, да открият банкова сметка, да се женят законно, или да регистрират раждането на дете.

Разпадане на държава и формирането на нови държави е една от няколко причини за липсата на гражданство в света днес. През 1990 г., разпадането на Съветския съюз, Югославия и Чехословакия оставиха стотици хиляди в цяла Източна Европа и Централна Азия без гражданство. Докато повечето случаи на лица без гражданство са били решени в тези региони, десетки хиляди хора остават без националност, или са в риск да станат без гражданство.

В Централна Европа, има хора от съседни и по-далечни страни, които са паднали през пукнатините на различни национални закони. Макар че точните цифри не са известни, това са няколко хиляди души, регистрирани като лица без гражданство в региона.

“Унгария е водеща в Централна Европа при предприемането на действия за намаляване на лицата без гражданство. Тя ратифицира двете конвенции на ООН и е въведе система да разпознаване на лицата без гражданство. Унгария издава документи, с които им помага за достъп до здравеопазване, образование и други услуги “, каза Кюфнер. Унгария е разглежда случаи на лица без гражданство вече четири години и е признала 71 души от 2007 г. насам.

В по-общ план в Централна Европа, действията за намаляване на лицата без гражданство е смесена. На Полша и България все още им предстои да подпишат Конвенцията от 1954 за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 за намаляване на случаите на лица без гражданство. Словения е подписала първата, но не и последната. Унгария, Чешката република, Словашката република и Румъния са подписани двата договора, но правителствата или са направили значителни резерви или все още остава да въведат процедури, осигуряващи гаранции и работещи на национално ниво.

“Дори и в Унгария, която е направила големи крачки, за да се справи с проблема, има малко информираност на различните нива на управление. Признати лица без гражданство с документи могат да има трудности при получаване на помощ, тъй като местните служители не знаят за техния статут и правата, които те имат “, каза Кюфнер.

“Унгарската процедура също изключва хора, които нямат вече уреден статут на законно пребиваващи в страната, което е извън международните стандарти и може да наистина да остави лица без гражданство между пукнатините”, добави той.

ВКБООН призовава за правителствата в региона да регистрират хора без гражданство в страните, в които живеят, да се установят отворени процедури за намаляване и предотвратяване на случаите на лица без гражданство, и да се гарантира, системи за регистрация на ражданията, в съответствие с международните стандарти.

“Лицата без гражданство са малко на брой и този проблем може лесно да се разреши от правителствата в Централна Европа. Тази 50-годишнина на Конвенцията от 1961 е подходящ момент да се подпишат съответните международни договори и да се попълнят пропуските в националните законодателства, за да се предотврати влошаване на проблема в бъдеще “, заключи Кюфнер.

Според изчисления на ВКБООН около 12 милиона души са без гражданство по целия свят, но определяне на точен брой е трудно, поради непоследователно регистриране и различни определения на лица без гражданство. С глобалната си кампания, ВКБООН има за цел да повиши осведомеността по въпроса, да насърчи държавите да се присъединят към двете конвенции за лицата без гражданство, да въведат изменения и допълнения в националните си закони и да се предприемат допълнителни мерки, за да се сложи край на липсата на гражданство.

КРАЙ

***

За повече информация за лица без гражданство и бежанци в Централна Европа посетете www.unhcr-centraleurope.org

За повече информация относно глобална кампания на ВКБООН, включително за сваляне снимки, интервюта и видеоклипове посетете  www.unhcr.org/stateless

За контакти:Борис Чеширков, Връзки с обществеността, +359 2 989 20 50; +359 878 507 041; [email protected]