Наблюдения на ВКБООН върху законодателството на Европейския съюз в областта на убежището | Закрила за бежанците в 27 страни

ВКБООН редовно следи и коментира законодателството и политиките на Европейския съюз в областта на убежището с цел да гарантира адекватна законова рамка за закрила в отделните страни-членки и на европейско ниво.

ВКБООН редовно следи и коментира законодателството и политиките на Европейския съюз в областта на убежището с цел да гарантира адекватна законова рамка за закрила в отделните страни-членки и на европейско ниво. Освен това Службата отправя конкретните препоръки, като в особено остри случаи не се ограничава само до препоръки и може да сезира съответния съд за действията на страните-членки, като например Европейския съд за правата на човека.

 

Свързани документи: