Международно бежанско право | Основните инструменти за закрила на прокудените от родните си места

Международното бежанско право има за цел да защити хората, които търсят убежище от преследване, както и онези, които вече са с признат бежански статут.

Международното бежанско право има за цел да защити хората, които търсят убежище от преследване, както и онези, които вече са с признат бежански статут. То включва редица международни и регионални правни инструменти както и обичайно международно право, което се прилага във всички страни в света.

Международното бежанско право до известна степен се припокрива с международното законодателство за правата на човека. От 1945г. насам бяха приети редица международни и регионални договори и инструменти за правата на човека.

Този раздел съдържа най-важните инструменти в двете области.

Инструменти на бежанското право:

Международни инструменти за правата на човека:

Вижте още:

Служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека – Насърчава и защитава всички права на човека по целия свят. Намерете още правни материали на техния уеб-сайт.

Сборник по бежанско право – Онлайн сборник на казуси, документи и материали на английски, френски, руски и испански език.