Агенцията на ООН за бежанците отчита над 70 милиона разселени хора в световен мащаб

Мъж от Венецуела пресича река Тачира с дъщеря си, за да достигне границата с Колумбия

Основни изводи от проучването

Броят на хората, бягащи от войни, преследване и конфликти, е достигнал 70,8 милиона през 2018 година показва годишния доклад „Глобални тенденции“ 2018 на Агенцията на ООН за бежанците. Броят им е два пъти повече от нивото отпреди 20 години, с 2,3 милиона повече отпреди една година и съответства на население по брой между това на Тайланд и Турция.

През 2018 г. най-голям брой нови молби за закрила са подадени от граждани на Венецуела – 341 800.

Цифрата 70,8 милиона е приблизителна, тъй като кризата във Венецуела все още е само частично отразена в нея. Общо около 4 милиона граждани на Венецуела са напуснали страната си от 2015 г. насам, според информация на държавите, които ги приемат. Това е една от най-големите съвременни кризи, свързани с разселване на хора по света. Въпреки че мнозинството от хората се нуждаят от международна закрила, към момента само около половин милион са подали молба за закрила.

„Това, което показват тези цифри, е потвърждение на дългосрочната тенденция на нарастване броя на хората, бягащи от войни, конфликти и преследване. Макар че езикът, който се използва по отношение на бежанците и мигрантите често води до разногласия и разделение. Въпреки това ние сме свидетели и на примери на щедрост и солидарност, особено от общности, които са приели голям брой бежанци. Отчитаме също така и включването нови действащи лица, като представители на частния бизнес и отделни хора, което е в тясна връзка с Глобалния пакт за бежанците, заявява Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди.

Това е най-големият брой на разселени хора по света, който Агенцията на ООН за бежанците е регистрирала някога.

Цифрата 70,8 милиона от доклада „Глобални тенденции“ включва три основни групи. Първата са бежанците – хората, принудени да напуснат страната си поради конфликти, войни или преследвания. През 2018 г. броят на бежанците достигна 25,9 милиона в световен мащаб, което е с 500 000 повече отколкото през 2017 година.

Втората група включва хората, търсещи международна закрила – хора извън своята страна на произход, които все още очакват становище по молбите си за статут на бежанец. Към края на 2018 г. те са 3,5 милиона в световен мащаб.

Третата и най-голяма група, 41,3 млн. души, са хора, разселени в други райони в рамките на тяхната собствена страна – вътрешно разселени хора.

За бежанците най-доброто решение е да се върнат у дома доброволно, в безопасност и с достойнство. Други решения включват интеграция в приемащата общност или презаселване в трета страна. Въпреки това, през 2018 г. само 92400 бежанци са били презаселени, което е по-малко от 7% от броя на чакащите за презаселване. Около 593 800 бежанци са успели да се завърнат у дома, а 62 600 са били натурализирани.

„При всяка бежанска ситуация, където и да е, колкото и дълго да продължава, трайният акцент трябва да се поставя върху намирането на решения и премахването на пречките пред завръщането на хората у дома“, каза Гранди. „Това е сложна задача, с която ВКБООН е постоянно ангажиран и която изисква всички страни да се обединят за общото благо. Това е едно от големите предизвикателства на нашето време.“