„Намаляване на последиците от кризата, свързана с COVID-19“: Съветът на Европа осигурява финансиране на младежки организации

Европейската младежка фондация (ЕМФ) отправя покана към младежки организации да кандидатстват за финансиране на дейности, насочени към различни нужди на местно или национално ниво, произтичащи от кризата, свързана с разпространението на коронавирус.
Приоритет ще бъде даден на дейности, които демонстрират солидарност и подкрепа за хората, засегнати от кризата, като:

• Подкрепа на особено уязвими групи от хора, включително: бездомни, бежанци и търсещи закрила, хора с увреждания, хора, живеещи в изолация или в отдалечени общности

• Подкрепа за здравни, социални и образователни услуги

Предлаганите дейности трябва да спазват санитарните мерки и мерките за безопасност, предприети от компетентните органи на национално и / или местно равнище. Силно се насърчава кандидатстващите младежки организации да координират своите дейности с компетентните органи и да посочват такива в своето проектно предложение.

Повече за процеса на кандидатстване вижте тук.