ВКБООН и БХК стартират информационен портал за търсещи закрила и експерти


Какви са етапите на процедурата за предоставяне на международна закрила в България? Какви са  правата и задълженията на търсещите и получили закрила? Къде мога да намеря насоки, информация за страни на произход и съдебна практика по бежански дела на български език? Отговор на тези въпроси дава обновеният сайт asylum.bg, създаден от Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК) с финансовата подкрепа на ВКБООН.

Липсата на информация на достъпен език и в подходящ формат е една от сериозните пречки, с които се сблъскват хората, нуждаещи се от международна закрила

Преодоляването ѝ  допринася както за подобряването на достъпа до права, така и за спазването на съответните задължения. За тази цел, в  asylum.bg търсещите закрила ще открият достъпна информация за всеки етап от процедурата за предоставяне на международна закрила – как могат да подадат молба, какви са правата и задълженията им по време на приема и процедурата, както и след получаване на решение по молбата.  Основно предимство на сайта, който е достъпен на английски, френски, арабски, фарси, дари, пащу и урду е иновативният подход в предоставянето на информацията в аудио формат, в допълнение към писмената форма.

В asylum.bg за първи път са събрани ресурси, необходими на професионалистите, занимаващи се с бежанско право

Aдвокати, съдии, интервюисти и регистратори могат да открият норми, наръчници и насоки, както и информация за страни на произход, преведени на български език. Адвокатите ще намерят специално разработен за тях наръчник по бежанско право. Секцията „съдебна практика“ съдържа изготвени резюмета на съдебни решения на български съдилища, СЕС и ЕСПЧ, организирани по азбучен ред и ключови думи. Съдебната практика, както и съдържанието на сайта, се обновяват периодично.