ВКБООН представя първи брой на академичния бюлетин за принудителна миграция „Бежанците: днес и утре“

Агенцията на ООН за бежанците има удоволствието да представи първия брой на академичния бюлетин за принудителна миграция „Бежанците: днес и утре“.

Бюлетинът изкристализира като идея от срещите през 2018 г. и 2019 г. в рамките на Академичния съвет по въпросите на бежанците    и    изследването    „Възможности    за сътрудничество   с   академичните   институции   в  сферата на убежището и бежанците“ на ВКБООН. Две коалиционни срещи, които дадоха допълнителен стимул за достигането на днешния продукт, бяха проведени като част от европейския проект Национален    механизъм    за    оценка   на  интеграцията” (НИЕМ), по който национални партньори са Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив.

Създадохме бюлетина в отговор на потребността за по-интензивна обмяна на информация в академичната общност както за постижения, изследвания и научни възможности по темата, така и за по-добра координация между колегите, както и експертите, които работят на терен и, не на последно място, самите търсещи и получили международна закрила в България. Той предлага полезна информация за преподаватели и студенти под формата на статии и допълнителна литература, както и възможности за практическа дейност на терен. Академичният бюлетин има стремеж също така да бъде платформа за диалог, на която да се представят последни публикации, кратки анализи, истории от практикат.

Бихме искали да бъдем полезни и да дадем гласност за научни изследвания и проекти, на центрове, на академични курсове и на различни академични инициативи. Всеки наш брой ще бъде качван на академичния портал, посветен на принудителната миграция: www.academia.refugee- integration.bg.