Каузата „образование“ обедини държава, гражданско общество и бежански семейства

2020/2021 г. е четвъртата поред учебна година, през която голяма част от децата, търсещи и получили закрила, посещават български училища и имат шанса да получат качествено образование редом до българските си връстници. Това е възможно благодарение на важни законови промени от 2017 г., реализирани от съвместните действия на отговорни институции, директори и учители, неправителствен сектор и самите бежански семейства.

Самите бежански семейства изразяват огромна благодарност и щастие от възможността да изучат децата си. Усилията на толкова много хора вече дават и своите плодове. Десетки са малчуганите бежанци, отличени в конкурси и различни училищни надпревари: сред тях са двама ученика, настанени в РПЦ София – кв. Овча Купел, единият, спечелил регионален кръг на олимпиада по история, а другият – специална награда в националния конкурс за детска авторска приказка. Стотици деца бежанци вече говорят свободно български език. Всеотдайната работа донесе признание и на техните преподаватели: всички учители в Харманли, където се намира най-големият център на Държавната агенция за бежанците, получиха благодарствен плакет за сърцатия си труд от ВКБООН в присъствието на кмета на града, а директорът на училището в харманлийското село Иваново беше отличен за работата си с децата бежанци от Български хелзинкски комитет в рамките на конкурса Човек на годината.

Пътят към класната стая за бежанците бива открит с утвъждаването през април 2017 г. от Министерството на образованието и науката на Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. Актът улеснява достъпа на децата до училищата, като премахва необходимостта от предоставяне на документи за завършен предишен клас/етап и за владеене на български език. Вместо това Министреството предвижда класът на децата да се определя след кратък разговор с детето[1], а пропуските в езика да се наваксват с допълнителни часове по български[2]. Те се провеждат по специална учебна програма за преподаване на български език като чужд, също утвърдена от Министерството през октомври 2017 г.

През учебната 2017/2018 г. училищният праг прекрачват над 60% от децата, търсещи и получили закрила. Това е шесткратно увеличение в сравнение с 2016/2017.[3] От този момент до днес над 40 училища в различни градове на България трупат безценен опит за работа с общността, а положителната тендеция за все по-масово включване се запазва и утвъждава[4].

Каузата „образование” вдъхнови всички участници в просеца. Социалните експерти на Държавната агенция за бежанците вече трета година изпращат заявления за записване в училище много преди законоустановения срок от три месеца, а след това следят за редовното посещение на часовете. ДАБ  в координация с МОН – организира и финансира транспорт от своите центрове в София до училищата.

Десетки учители се посветиха на благородната си просветителска мисия, инвестират допълнителен личен труд извън часовете, за да работят с децата, и с интерес преминават професионални обучения на МОН и ВКБООН за спецификите на работа с децата бежанци; неправителственият сектор в лицето на БЧК, Каритас София, Съвет на жените бежанки и други с готовност осигурява нужни материали и организира помощ с уроците на новите ученици.

[1] Процедурата за записване започва с подаване на заявление от семейството към съответното Регионално управление на образованието, което насочва детето към определно училище. Комисия от самото учебно заведение провежда интервю с новия ученик и решава в кой клас да бъде приет той/тя.
[2] Допълнителното обучение по български език се провежда по реда на Наредбата за усвояване на книжовния български език, която определя броя на допълнителните часове според образователния етап на децата.
[3] През учебната 2016/2017 г. от 1356 деца, настанени в центрове на ДАБ, в училище са записани 119, или по-малко от 9%, докато през 2017/2018 г. записаните са 189 от 338 деца в центровете, или 57%. Данните са на МОН.
[4] През учебната 2019/2020 г. по данни на МОН към ноември 2019 г. в училище са записани 128 ученици (деца, настанени в центрове на ДАБ и на външни адреси). По данни на ДАБ, 100 от 117 деца към същия месец в училищна възраст са записани в училище.