Апатриди | В търсене на гражданство

Липсата на гражданство има изключително тежко въздействие върху живота на хората. Притежаването на гражданство е основна предпоставка за пълноценно участие в обществото и предпоставка за ползване на основните човешки права.

Гражданството представлява законово обусловена връзка между личността и дадена държава. Гражданството дава на хората чувство за самоличност, но, още по-важно, им дава възможност да упражняват различни права.

Въпреки наличието на международни правни инструменти, касаещи придобиването, загубването или отказа от гражданство, по приблизителни данни днес около 12 милиона души по цял свят са без гражданство. Липсата на гражданство възниква по различни  причини, включително конфликт на законите, предаването на територия, законите за гражданство, административните практики, дискриминацията, нерегистриране на ражданията, отнемане на гражданство или отказ от него.

Липсата на гражданство има изключително тежко въздействие върху живота на хората. Притежаването на гражданство е основна предпоставка за пълноценно участие в обществото и предпоставка за ползване на основните човешки права. Освен това определени права, като например правото да гласуваш при избори, често се предоставят единствено на граждани. Апатридите често не могат да получат документи за самоличност; понякога биват задържани, тъй като са без гражданство; могат да се окажат и без достъп до образование и здравеопазване или да нямат право да започнат работа.

Апатридите понякога са и бежанци, но двете категории се различават помежду си. От 1995г. насам ВКБООН разполага с мандат да работи с правителствата, за да предотврати възникването на липса на гражданството, да разреши случаите, които съществуват, и да защити правата на лицата без гражданство.

В Централна Европа, случаите на лица без гражданство са малко в сравнение с глобалните нива, но някои страни имат значителен брой. Докато актуализираните статистически данни за държавните не са налични, в Словакия и Полша има около 1000 лица без гражданство във всяка страна. В Словения, където хиляди хора са били “изтрити” от населението през 1992 г., след като страната стана независима, около 4000 души все още са несигурни в гражданския си статут.

Вижте повече на глобалната страница на ВКБООН.