Завърнали се бежанци | Завръщане у дома

За милиони бежанци по целия свят най-голямата надежда е след края на изгнаничеството да се приберат у дома. Доброволното завръщане в безопасност и при опазване на човешкото достойнство бележи успешния край на преживяната травма.

За милиони бежанци по целия свят най-голямата надежда е след края на изгнаничеството да се приберат у дома. Доброволното завръщане в безопасност и при опазване на човешкото достойнство бележи успешния край на преживяната травма.

Доброволното репатриране е едно от трите трайни решения, които могат да сложат край на тежката съдба на бежанците. То може да се осъществи само при условия на безопасност и опазване на човешкото достойнство – и като устойчиво решение. За него е необходима пълна ангажираност от държавата на произход, която да помогне за репатрирането на собствените си граждани. Освен това е нужна продължаващата подкрепа на международната общност в рисковата постконфликтна фаза, за да се гарантира на онези, които вземат смелото решение да се приберат по родните си места, възможност да изградят живота си отново в стабилна среда. На завръщащите се трябва да се осигури също вземането на свободно и информирано решение.

Агенцията на ООН за бежанците насърчава и улеснява доброволното репатриране чрез различни средства, включително организиране на посещения за опознаване за бежанците, събиране на актуална информация за тяхната държава и регион на произход, ангажиране в мирни и равнопоставени дейности, насърчаване на жилищно настаняване и реституцията на имущество и осигуряване на помощ за връщане и правни консултации на завърналите се бежанци.

През годините ВКБООН управлява голям брой мащабни програми за доброволно репатриране, които върнаха милиони бежанци по родните им места. Само в Афганистан от 2002г. насам с помощта на ВКБООН се завърнаха около пет милиона бежанци. ВКБООН освен това оказва помощ в много маломащабни и индивидуални акции за репатриране и следи реинтеграцията, за да гарантира, че връщането е било трайно решение.

Централна Европа ВКБООН до този момент е участвала в малки по мащаб програми за доброволно връщане, като например през октомври 2009г., когато 19 босненци, евакуирани от болницата през войната от 1992г., бяха върнати в родината си след 17 години от Дебрецен, Унгария, в психиатричното заведение близо до Модрица в Североизточна Босна.

 

Свързани документи:

Вижте повече на глобалния уебсайт.