Οι αντιλήψεις έχουν σημασία – Τι νομίζουν οι Κύπριοι για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες

The latest report issued by the UNHCR Office in Cyprus presents a picture of how refugees are viewed and received by Cypriots.

Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τις αντιλήψεις της Κυπριακής κοινωνίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες στην Κύπρο. Η έκθεση, με τίτλο «Οι αντιλήψεις έχουν σημασία – Τι νομίζουν οι Κύπριοι για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες,» έγινε ύστερα από δημοσκόπηση και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Κύπριοι εκλαμβάνουν τους πρόσφυγες.

Σε μια εποχή πρωτόγνωρης προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα πρέπει να προετοιμαστούν περισσότερο για να υποδεχθούν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και να επιδείξουν περισσότερη κατανόηση και αλληλεγγύη προς αυτούς. Αποτελεί επομένως όλο και πιο επιτακτική ανάγκη για την Ύπατη Αρμοστεία να καταγράψει τις απόψεις και τις συμπεριφορές των κοινωνιών υποδοχής προκειμένου να βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο οι πρόσφυγες καλούνται να ξαναδημιουργήσουν τη ζωή τους.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο του 2015 από τη RAI Consultants για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο, εξήγαγε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Κύπριοι και από τις δύο κοινότητες εκλαμβάνουν τους πρόσφυγες: τις ανάγκες τους, τις ευκαιρίες που έχουν για ν’αποτελέσουν μέρος της κυπριακής κοινωνίας, τη συνεισφορά τους. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι, ενώ πολλοί Κύπριοι έχουν αντίληψη για την στήριξη που χρειάζονται οι πρόσφυγες για να ενταχθούν στην κοινωνία, φαίνεται επίσης να ανησυχούν υπερβολικά για τη δημογραφία και τον ανταγωνισμό στον εργασιακό τομέα. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες βάσισαν τις απαντήσεις τους στην εσφαλμένη αντίληψη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες στην Κύπρος. Εξίσου ενδιαφέρον πόρισμα, το οποίο αποτελεί παράλληλα και πηγή ανησυχίας για την Ύπατη Αρμοστεία, ήταν πώς οι Κύπριοι συνδέουν τους πρόσφυγες και μετανάστες με τη βία, την εγκληματικότητα και σε μικρότερο βαθμό με τις ασθένειες.

Ωστόσο, ένα ενθαρρυντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι το 20% του κυπριακού πληθυσμού είναι θετικά προσκείμενο προς τους πρόσφυγες και μετανάστες και αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και διαλόγου μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την αποδόμηση των μύθων και προκαταλήψεων γύρω από το προσφυγικό και μεταναστευτικό καθώς επίσης και όσον αφορά τη στήριξη των προσφύγων προκειμένουν να ενταχθούν στην Κυπριακή κοινωνία. Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο πρέπει να υπάρξει μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς – τις αρχές, την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό.

Η μελέτη κάλυψε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το δείγμα, το οποίο αποτελείται από 1000 συνεντεύξεις, κατανεμήθηκε αναλογικά μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών σε όλες τις περιοχές της Κύπρος.

Τα συμπεράσματα περιλαμβάνονται συνοπτικά σε μια παρουσίαση power point, στ’Αγγλικά.

Ολόκληρη την έκθεση (επίσης στ’Αγγλικά) μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Perceptions Matter – What do Cypriots think about refugees, asylum-seekers and migrants? (ENGLISH)

BAKIŞ AÇISI ÖNEMLİ – Kıbrıslılar mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili ne düşünüyor? (TURKISH)