UNHCR blijft aandringen op gezamenlijke EU-aanpak voor situatie Middellandse Zee

UNHCR en IOM roepen de EU-lidstaten op om tot gezamenlijke oplossingen te komen om onnodig verlies van mensenlevens op zee drastisch te verminderen. Mensen die worden gered op zee moeten snel aan land worden gebracht naar veilige locaties in de EU, of mogelijk elders.
Tevens zijn meer hervestigingsplaatsen, gezinshereniging en andere oplossingen binnen de EU nodig.

Een boot vol mensen wordt gespot in de Middellandse Zee vanuit een Italiaanse reddingshelikopter tijdens operatie Mare Nostrum, juni 2014 © UNHCR/Alfredo D’Amato

Een boot vol mensen wordt gespot in de Middellandse Zee vanuit een Italiaanse reddingshelikopter tijdens operatie Mare Nostrum, juni 2014 © UNHCR/Alfredo D’Amato

 

De discussies van 22 juli in Parijs over het aanpakken van de situatie rondom de Middellandse Zee en het voorkomen van verlies van mensenlevens in Libië zijn welkom en hard nodig. Door het geweld in Tripoli de afgelopen weken is de situatie wanhopiger dan ooit, en de noodzaak om actie te ondernemen cruciaal.

Er moet een ​​einde komen aan de willekeurige detentie van vluchtelingen en migranten in Libië. Gezien het risico op misbruik, mishandeling of overlijden, mag niemand nadat hij of zij op zee is onderschept of gered worden teruggestuurd naar detentiecentra in Libië.

De hernieuwde inzet van staten om verlies van mensenlevens aan de Middellandse Zee te voorkomen is hard nodig. De status-quo, waarbij zoek- en reddingsoperaties vaak worden overgelaten aan NGO’s of commerciële schepen, kan zo niet doorgaan. Een zoek- en reddingsoperatie van de EU, vergelijkbaar met programma’s die we de afgelopen jaren hebben gezien, is nodig.

Wij moedigen besprekingen over het opzetten van een tijdelijke regelingen voor het ontschepen van mensen nadat ze op zee zijn gered, en het delen van de verantwoordelijkheid tussen staten om ze daarna te ontvangen, aan. Een gezamenlijke aanpak van deze situatie is in het belang van iedereen.

Ondertussen worden door middel van evacuaties en hervestiging uit Libië levens gered. We blijven er bij Europese landen op aandringen om met ons samen te werken om de meest kwetsbare vluchtelingen in Libië in veiligheid te brengen.

Ten slotte zijn meer inspanningen nodig om de redenen aan te pakken waarom mensen überhaupt huis en haard verlaten. Meerdere conflicten in Noord- en Sub-Sahara Afrika blijven onopgelost en ontwikkelingsproblemen blijven bestaan, en sommige mensen zullen daarom blijven zoeken naar alternatieven voor henzelf en hun families.

Het bereiken van duurzame vrede in Libië moet de hoogste prioriteit hebben. De internationale gemeenschap moet elke gelegenheid gebruiken om de strijdende partijen bij elkaar te brengen in een dialoog en een politieke oplossing tot stand te brengen die de stabiliteit en veiligheid herstelt.

Voor meer informatie over ons voorstel voor de aankomst van vluchtelingen en migranten via de Middellandse Zee, zie:

1. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Better Protecting Refugees in the EU and Globally: UNHCR’s proposals to rebuild trust through better management, partnership and solidarity, December 2016

2. Joint UNHCR-IOM Proposal for a regional cooperative arrangement ensuring predictable disembarkation and subsequent processing of persons rescued-at-sea, 27 June 2018.

3. The Global Compact on Refugees, December 2018.