UNHCR roept dringend op tot actie overbevolking Griekse eilanden

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi dringt er bij Griekenland op aan snel maatregelen te nemen om de ernstige overbevolking op de Griekse Egeïsche eilanden aan te pakken. Ook benadrukt hij, na een driedaags bezoek aan Lesbos en Athene, de noodzaak voor Europese solidariteit.

Griekenland. Asielzoekers worden geconfronteerd met gevaarlijke overbevolking in Moria. © UNHCR/Gordon Welters

Griekenland. Asielzoekers worden geconfronteerd met gevaarlijke overbevolking in Moria. © UNHCR/Gordon Welters

 

Prioriteiten

Grandi roept om snel vier belangrijke zaken aan te pakken. Dit heeft hij ook met de Griekse regering besproken. Het gaat hierbij om:

– een dringende verbetering van de levensomstandigheden;

– het aanpakken van overbevolking op de eilanden;

– zorgen voor een efficiënt en eerlijk asielproces; en

– zorgen voor de bescherming van de 5.000 alleenstaande minderjarigen die nu in Griekenland zijn, waarvan de meesten in precaire omstandigheden leven.

Griekenland heeft de mogelijkheid heeft om de ernstige uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd aan te pakken, aldus Grandi.

Op Lesbos zag Grandi ‘extreem verontrustende’ omstandigheden in het opvangcentrum van Moria, dat nu 16.100 asielzoekers huisvest – zeven keer meer dan de capaciteit.

Grandi verwelkomt in grote lijnen de voorgenomen maatregelen van de Griekse regering om de situatie op Lesbos en andere getroffen eilanden te verlichten, waaronder de belofte om 20.000 mensen naar het vasteland te brengen. Hij drong er bij Griekenland op aan het tempo te versnellen naarmate de winter nadert en ervoor te zorgen dat de juiste accommodatie en toegang tot diensten op het vasteland worden gevonden.

Ook heeft de Griekse regering de intenties om asielprocedures te versnellen. Grandi waarschuwt echter dat snellere processen om de status van mensen te bepalen, niet ten koste mogen gaan van het waarborgen van normen. Hij benadrukt dat de meerderheid van de mensen die dit jaar naar Griekenland kwamen, vluchtelingen zijn, voornamelijk Syrische en Afghaanse.

“Er is een noodsituatie voor kinderen op de vlucht”

Grandi sprak zijn steun uit voor de plannen van de Griekse premier om een ​​nieuw beleid te voeren ter bescherming van vluchtelingen- en migrantenkinderen die alleen in Griekenland zijn. Hij dringt er bij het maatschappelijk middenveld op aan een actieve rol te spelen bij de uitvoering hiervan.

“Er is een noodsituatie voor kinderen op de vlucht in Griekenland,” zei Grandi. “Je moet extra goed voor ze zorgen, omdat ze kinderen zijn. Ze moeten goed worden ondergebracht, op veilige plaatsen, en niet worden blootgesteld aan risico’s.”

Oplossingen voor integratie

Naast de vier prioriteiten, onderstreept Grandi de behoefte aan oplossingen om op lange termijn  vluchtelingen te helpen integreren in de Griekse samenleving.

Via het door de Europese Commissie gefinancierde ESTIA-programma ondersteunen UNHCR en de Griekse regering enkele van de meest kwetsbare asielzoekers – van wie velen later worden erkend als vluchteling – met 25.500 plaatsen in appartementen in Griekenland, in samenwerking met burgemeesters en NGO’s. Ongeveer 80.000 asielzoekers en vluchtelingen ontvangen maandelijks financiële hulp. Grandi heeft de EU opgeroepen haar steun voor ESTIA in 2020 voort te zetten.

Grandi prijst het medeleven van Griekse gemeenschappen, die solidariteit en gastvrijheid hebben getoond. Oplossingen zijn ook nodig om de impact op gastgemeenschappen te verminderen.

Solidariteit binnen de EU

Grandi uitte ook zijn bezorgdheid over de groei van anti-vluchtelingensentiment, xenofobe taal en vijandigheid tegenover vluchtelingen en asielzoekers binnen Europa.

“Als je haat uitspreekt, als je schreeuwt, wat bereik je daar dan echt mee? Je blijft achter met het probleem en je hebt de ruimte voor echte oplossingen verkleind.”

Grandi riep Europa op om de inspanningen van Griekenland om het asielstelsel van het land te versterken, Griekenland te blijven ondersteunen en haar solidariteitsmaatregelen uit te breiden door hervestigingsplaatsen te bieden voor kwetsbare asielzoekers, met name voor alleenstaande kinderen.

Tot slot beloofde Grandi dat UNHCR Griekenland zal blijven steunen in haar hulp aan vluchtelingen en dringt hij er bij de regering op aan om UNHCR te gebruiken als hulpbron en adviseur.