Global Refugee Forum levert banen en onderwijs voor vluchtelingen op

Het allereerste Global Refugee Forum heeft meer dan 770 beloften opgeleverd om kansen voor vluchtelingen en de landen en gemeenschappen die hen opvangen te vergroten.

Aya Mohammed Abdullah, een voormalig Iraakse vluchteling die nu in Zwitserland woont, spreekt afgevaardigden toe op het Global Refugee Forum. © UNHCR/Andrew McConnell

Aya Mohammed Abdullah, een voormalig Iraakse vluchteling die nu in Zwitserland woont, spreekt afgevaardigden toe op het Global Refugee Forum. © UNHCR/Andrew McConnell

 

“Ik wil de inspanningen huldigen die zijn toegezegd door vele landen – zowel donoren als door gastlanden – en door bedrijfsleiders, het maatschappelijk middenveld en vluchtelingen zelf, om de inspanningen te verdubbelen ter ondersteuning van de integratie van vluchtelingen, zelfredzaamheid en oplossingen,” zei de Hoge Commissaris van de VN Filippo Grandi tijdens de slotzitting van het allereerste Global Refugee Forum.

“De energie en toewijding die de afgelopen drie dagen werden getoond, tonen aan dat ondanks een moeilijk wereldwijd klimaat, er een gedeelde commitment is om diegenen te beschermen die moeten vluchten.”

Momenteel zijn 70,8 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht, waaronder 25,9 miljoen vluchtelingen. Het forum in Geneve probeerde hulp voor mensen op de vlucht en de gemeenschappen die hen opvangen, waarvan de meest in ontwikkelingslanden, een nieuwe boost te geven.

Toen de bijeenkomst woensdag eindigde, waren meer dan 770 toezeggingen gedaan door staatshoofden en regeringsleiders, VN-leiders, internationale instellingen, ontwikkelingsorganisaties, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

“Dit heeft tot een succes geleid. Het is aan ons om er daadwerkelijk een succes van te maken.”

Ze beloofden werkgelegenheid, schoolplaatsen voor vluchtelingenkinderen, nieuw overheidsbeleid, oplossingen zoals hervestiging, schone energie, infrastructuur en betere ondersteuning voor gastgemeenschappen en landen. Verdere toezeggingen worden in de nabije toekomst verwacht.

De Wereldbankgroep heeft 2,2 miljard dollar aan ontwikkelingsfinanciering voor vluchtelingen en gastgemeenschappen aangekondigd, evenals een afzonderlijke financiering om de particuliere sector te stimuleren en banen te creëren.

Een vergelijkbare aankondiging van de Inter-American Development Bank beloofde US $ 1 miljard. Bovendien heeft een breed scala van staten, bedrijven en andere belanghebbenden financiële steun toegezegd aan vluchtelingen en hun gastgemeenschappen van meer dan US $ 2 miljard.

Ze zijn bedoeld om steun voor inclusie en ontwikkelingsbehoeften op de lange termijn in gastgemeenschappen te stimuleren – erkenning dat de meeste vluchtelingen wereldwijd vaak jaren of zelfs decennia niet terug kunnen naar huis.

Meer dan US $ 250 miljoen aan toezeggingen door bedrijven onderstreept de groeiende rol van de particuliere sector. Via deze initiatieven zullen ten minste 15.000 banen beschikbaar zijn voor vluchtelingen. Er zal ook ongeveer 125.000 uur per jaar pro deo juridisch advies worden gegeven.

Grandi drong er bij alle deelnemers op aan het momentum vol te houden en hun beloften na te komen: “Dit heeft tot succes geleid. Het is aan ons om er daadwerkelijk een succes van te maken,” zei hij.

Het Forum is een sleutelelement van de Global Compact on Refugees, een kader voor een meer voorspelbare en eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden.