Het Global Refugee Forum

Momenteel zijn bijna 71 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Op 17 en 18 december organiseert UNHCR, in samenwerking met de regering van Zwitserland, in Genève een gezamenlijk forum over en voor vluchtelingen: het allereerste Global Refugee Forum (GRF).

Het forum heeft als doel opvolging te geven aan de praktische uitvoering van de Global Compact on Refugees, dat in december 2018 door 193 lidstaten van de VN, waaronder Nederland, is aangenomen in New York.

Het Forum is een gelegenheid om het delen van internationale verantwoordelijkheden te vertalen naar concrete actie. Het forum, bijeengeroepen op ministerieel niveau, richt zich op zes thema’s:

– Regelingen voor het delen van lasten en verantwoordelijkheden;

– Onderwijs

– Banen en middelen van bestaan

– Energie en infrastructuur

– Oplossingen; en

– Beschermingscapaciteit.

Het Forum biedt een unieke kans voor internationale organisaties, overheden en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de private sector en vluchtelingen om samen te komen en nieuwe, duurzame oplossingen voor de huidige situatie te vinden. Tijdens het Forum zullen goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld. De bijdragen die tijdens het Forum worden geleverd, zullen naar verwachting verschillende vormen aannemen, waaronder bijvoorbeeld financiële, materiële en technische steun, maar ook in de vorm van toezeggingen voor (meer) hervestigingsplaatsen en aanvullende veilige en legale trajecten voor de toelating van vluchtelingen.

Ook wordt gedacht aan initiatieven om een betere integratie van vluchtelingen op basis van een whole of society-approach mogelijk te maken.

De bouw van meer scholen, het creëren van werkgelegenheid en de uitbreiding van de gezondheidszorg door middel van innovatie en investeringen van de publieke en private sector, zullen bijdragen tot een betere integratie van vluchtelingen in hun gastgemeenschappen en hun zelfstandigheid versterken. Op dit moment kunnen 4 miljoen vluchtelingenkinderen niet naar school. Door hen toegang te geven tot onderwijs, kunnen zij nieuwe vaardigheden ontwikkelen die zij in hun gastland en na een mogelijke terugkeer in hun land van herkomst kunnen gebruiken.

“Het Forum zal een belangrijk moment zijn om betere oplossingen te vinden voor alle mensen die op de vlucht zijn voor vervolging, geweld en oorlog,” aldus Gonzalo Vargas Llosa, regionale vertegenwoordiger van UNHCR in Brussel.

Het Forum wordt verder ook mede-georganiseerd door vijf lidstaten, namelijk Turkije, Costa Rica, Ethiopië, Pakistan en Duitsland. Een groot aantal staatshoofden en regeringsleiders wordt verwacht aanwezig te zijn. Naast de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, wordt verwacht dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres, aanwezig zal zijn.