Gezinnen horen samen te zijn!

Gezinnen die gevlucht zijn, zijn vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten tot ze weer samen mogen zijn. Dit is al langer zo, maar de situatie wordt op dit moment nog eens verergerd door de impact van Covid-19. Ook heeft de overheid in september besloten om onvolledige aanvragen voor gezinshereniging eerder buiten behandeling te stellen, wat het nog moeilijker kan maken om gezinnen sneller te herenigen. Hierdoor kan het proces, dat op papier binnen enkele maanden geregeld kan zijn, nog langer in beslag gaan nemen.

Verbeterpunten voor gezinshereniging   

UNHCR Nederland heeft onderzoek gedaan naar de situatie van vluchtelingen in Nederland die zich met hun gezin willen herenigen.

“Over het algemeen is in onze ogen het Nederlandse beleid rondom gezinshereniging een van de meer soepele en ruimhartige in de EU. Maar we zien ook veel verbeterpunten voor snellere, eerlijkere en veiligere procedures. Gevluchte gezinnen komen vaak terecht in een wirwar van onnodige bureaucratie en regels, waardoor gezinsleden lang in onzekerheid en onveiligheid zitten,” aldus Luke KorlaarUNHCR’s gezinsherenigingsexpert.

 

Impact COVID-19 pandemie  

Eenvan de oorzaken van de vertraging is dat gezinsleden vaak onnodige, gevaarlijke reizen moeten maken om een Nederlandse ambassade te bereiken voor onderzoek of het afhalen van een visum, omdat in het land waar ze zijn niet altijd een ambassade is en het consulaat geen visum mag afgeven. Daar komt bij dat veel ambassades nu een beperkte capaciteit hebben of zelfs gesloten zijn vanwege Covid-19. Dit leidt tot onveilige situaties omdat gezinsleden soms doorreizen naar een land waar wel een ambassade (open) is wat langere periodes van onzekerheid voor veel gezinnen geeft, terwijl er veiligere en snellere alternatieven bestaan.

“Gevluchte gezinnen komen vaak terecht in een wirwar van onnodige bureaucratie en regels, waardoor gezinsleden lang in onzekerheid en onveiligheid zitten”

Onze campagne: gezinnen horen samen   

Oplossingen zijn mogelijk en maken een enorm verschil voor gezinnen die weer samen willen zijn. Daarom hebben we een campagne gelanceerd waarbij wij oproepen een petitie te tekenen en zo de Nederlandse overheid te vragen om gezinnen sneller, soepeler en veiliger bij elkaar te brengen. Want gezinnen horen samen te zijn!

Bekijk ook verhalen van vluchtelingen die via gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen:

Ben & Jerry’s  

We zijn blij met de steun van Ben & Jerry’s, ijsmakers met activistische roots, aan de UNHCR-campagne die pleit voor een snellere, soepelere en veiligere gezinsherenigingsprocedure in Nederland. Ben & Jerry’s zal haar fans oproepen om de overheid te laten zien dat ze achter de oplossingen staan. De betrokkenheid is onderdeel van een langlopende toezegging van het bedrijf om op te komen voor de rechten van vluchtelingen wereldwijd. Recentelijk waren oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield zelf aanwezig op het World Refugee Forum in Genève om hun steun voor vluchtelingen uit te spreken. Daar droegen ze ook een nieuwe ijssmaak aan op: Cone Together. Het bedrijf is oprichter van de Ice Academy, een start-up school voor ondernemers met een vluchtelingenachtergrond.

 

 

 

 

 

 

 

Gezinnen horen samen!

Op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer samen mogen zijn. ⏲️

Teken de petitie en vraag de overheid om gevluchte gezinnen sneller bij elkaar te brengen. ✍️