Gezinnen horen samen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinnen horen samen te zijn

Gezinnen horen samen te zijn! Als er één ding is dat iedereen begrijpt is dat je niet kan rusten voordat je weet dat de mensen om wie je geeft veilig zijn, of ze nu in de buurt zijn of ver bij je vandaan.

Maar op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang gescheiden van elkaar. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer samen mogen zijn. En dat is onnodig! Door middel van een petitie vroegen wij  de overheid om gevluchte gezinnen sneller bij elkaar te brengen. Bekijk hier het resultaat.

Wat is er aan de hand? 

Gevluchte gezinnen die door oorlog of onderdrukking van elkaar gescheiden zijn, hebben het recht om weer bij elkaar te zijn. Dit heet gezinshereniging. Op papier is dit in Nederland goed geregeld. Maar de praktijk is anders. Gevluchte gezinnen komen namelijk terecht in een wirwar van onnodige bureaucratie en regels, waardoor gezinsleden nog langer in onzekerheid en onveiligheid zitten. Hierdoor kan een proces dat op papier enkele maanden kost, soms wel 2 jaar in beslag nemen.

Een van de oorzaken van de vertraging is dat gezinsleden vaak onnodige, gevaarlijke reizen moeten maken om een Nederlandse ambassade te bereiken voor onderzoek of het afhalen van een visum. In het land waar ze zijn is namelijk niet altijd een ambassade. Dit leidt tot onveilige situaties voor veel gezinnen, terwijl er veiligere en snellere alternatieven bestaan.

Covid-19 maakt nog duidelijker waarom het anders moet: wachttijden zijn langer geworden en veel ambassades die een belangrijke rol spelen bij gezinshereniging zijn gesloten, waardoor gezinnen nog langer onnodig van elkaar gescheiden zijn.

Wat moet er veranderen?   

Het kan anders: de overheid heeft een keuze. Politici en beleidsmakers kunnen andere beslissingen nemen en zo gezinnen die gevlucht zijn weer bij elkaar brengen, op een manier die sneller, soepeler en veiliger is.

Sneller, soepeler en veiliger

Vorig jaar bracht UNHCR een rapport uit over gezinshereniging, met aanbevelingen om de procedure voor iedereen sneller, soepeler en veiliger te maken.

  • Sneller: Voorkom dubbel werk. Koppel de gezinsherenigingsprocedure aan de asielprocedure, zodat een vluchteling geen dubbele aanvraag hoeft in te dienen. Dit scheelt werk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en voor de vluchtelingen, en verkort het proces met minimaal 3 maanden, waardoor gevluchte gezinnen weer sneller bij elkaar zijn.
  • Soepelere processen: Stel geen onhaalbare eisen aan vluchtelingen die uit landen komen waar onderdrukking, geweld of oorlog is. Documenten zijn niet altijd te krijgen in deze landen. Het vasthouden van de IND aan onrealistische eisen kost iedereen onnodig veel werk en tijd, terwijl er wel goede en snellere alternatieven zijn.
  • Veiliger: Gezinsleden moeten vaak onnodig lang reizen door onveilige gebieden, en soms zelfs gevaarlijke grenzen overstreken, bijvoorbeeld om hun visum op te halen op een Nederlandse ambassade. Er zijn simpelere en veiligere alternatieven om deze gezinnen de benodigde documenten te overhandigen.

Petitie 'gezinnen horen samen'

Deze oplossingen zijn mogelijk en maken een enorm verschil voor gezinnen die weer samen willen zijn. ⏲️

Daarom vroegen wij de Nederlandse overheid door middel van een petitie om gezinnen sneller, soepeler en veiliger bij elkaar te brengen. Want gezinnen horen samen!

Ben & Jerry’s

We zijn blij met de steun van Ben & Jerry’s, ijsmakers met activistische roots, aan onze campagne. Ben & Jerry’s roept haar fans op om de overheid te laten zien dat ze achter de oplossingen staan.

Ben & Jerry’s komt op voor de rechten van vluchtelingen wereldwijd. Recentelijk waren oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield zelf aanwezig op het World Refugee Forum in Genève om hun steun voor vluchtelingen uit te spreken. Daar droegen ze ook een nieuwe ijssmaak aan op: Cone Together.