Statystyki | Aktualne i dokładne

UNHCR chce wnosić istotny wkład w procesy decyzyjne w kwestiach azylu i migracji, jak i w debatę publiczną na ten temat, dostarczając aktualne i dokładne dane statystyczne. Strona ta zawiera statystyki dotyczące uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób bezpaństwowych, dzieci pozbawionych opieki oraz kobiet będących w procedurze azylowej. […]

UNHCR chce wnosić istotny wkład w procesy decyzyjne w kwestiach azylu i migracji, jak i w debatę publiczną na ten temat, dostarczając aktualne i dokładne dane statystyczne. Strona ta zawiera statystyki dotyczące uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób bezpaństwowych, dzieci pozbawionych opieki oraz kobiet będących w procedurze azylowej. Znajdą tu Państwo także raporty na temat trendów azylowych w Europie Środkowej.