'
;

Ogłoszenia

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, jest najważniejszą organizacją odpowiedzialną za ochronę osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań. Zapewniamy im wsparcie ratujące życie, np. schronienie, wodę i żywność. Nasz zespół złożony z prawie 17 tysięcy ludzi działa w 134 krajach na rzecz ponad 70 milionów przymusowo przemieszczonych.

Dlaczego warto z nami pracować

Chronimy i wspieramy ludzi, którzy musieli zostawić wszystko, żeby ratować swoje życie. Dziś, gdy liczba przymusowych przemieszczeń bije wszelkie rekordy, szczególnie potrzebujemy profesjonalistów w dziedzinie ochrony prawnej uchodźców, administracji, spraw publicznych, zdrowia i in.

Zainteresowanym karierą międzynarodową w UNHCR polecamy stronę: https://www.unhcr.org/careers.html

Poniżej znajdują się aktualne oferty opublikowane przez Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce.

Oferty pracy i zaproszenia do składania ofert / Job offers and calls for offers

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGI TŁUMACZEŃ / CALL FOR OFFERS – TRANSLATION SERVICES

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę usług tłumaczeń.

Dokumenty RFP, stanowiące integralna część niniejszego postępowania:

Złożenie oferty

Oferty muszą zostać złożone na Państwa papierze firmowym wyraźnie identyfikującym Państwa firmę.

Oferty należy składać drogą elektroniczną, a wszystkie załączniki powinny być w formacie PDF. (Kopie dokumentów w formacie PDF można dodatkowo załączyć w formacie Excel lub innym).

Ofertę należy przesłać w postaci e-mail WYŁĄCZNIE na adres [email protected]

UWAGA: Ofertę techniczną i ofertę finansową należy przesłać w dwóch odrębnych dokumentach. Niezastosowanie się do tego może skutkować dyskwalifikacją.

Termin składania ofert 29/04/2024, g. 23:59 hrs CET.

————

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Poland Operation, invites qualified suppliers, and service providers to make a firm offer for the establishment of Frame Agreement(s) for the provision of Translation & Interpretation Services.

RFP DOCUMENTS

The following annexes form integral part of this Request for Proposal:

SUBMISSION OF BID:

The offers must bear your official letter head, clearly identifying your company.

Bids should be submitted by e-mail and all attachments should be in PDF format. (Copies of the PDF format documents may, as an addition, be included in Excel or other formats etc.).

Bid must be sent by e-mail ONLY to: [email protected]

IMPORTANT: The technical offer and financial offer are to be sent in separate documents. Failure to do so may result in disqualification.

Deadline: 29/04/2024, 23:59 hrs CET.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGI SPRZĄTANIA / CALL FOR OFFERS – CLEANING SERVICES

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę usług sprzątania oraz utrzymania czystości w biurach UNHCR.

Dokumenty RFP, stanowiące integralna część niniejszego postępowania:

Jak złożyć ofertę:

Oferty muszą zostać złożone na Państwa papierze firmowym wyraźnie identyfikującym Państwa firmę.

Oferty należy składać drogą elektroniczną, a wszystkie załączniki powinny być w formacie PDF. (Kopie dokumentów w formacie PDF można dodatkowo załączyć w formacie Excel lub innym formacie itp).

Ofertę należy przesłać w postaci e-mail WYŁĄCZNIE na adres [email protected]

UWAGA: Ofertę techniczną i ofertę finansową należy przesłać w dwóch odrębnych dokumentach. Niezastosowanie się do tego może skutkować dyskwalifikacją.

Termin składania ofert 25/04/2024, g. 23:59 hrs CET.

————

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Poland Operation, invites qualified suppliers, and service providers to make a firm offer for the establishment of Frame Agreement(s) for the provision of cleaning services for the UNHCR offices in Poland.

RFP DOCUMENTS

The following annexes form integral part of this Request for Proposal:

SUBMISSION OF BID:

The offers must bear your official letter head, clearly identifying your company.

Bids should be submitted by e-mail and all attachments should be in PDF format. (Copies of the PDF format documents may, as an addition, be included in Excel or other formats etc.).

Bid must be sent by e-mail ONLY to: [email protected]

IMPORTANT: The technical offer and financial offer are to be sent in separate documents. Failure to do so may result in disqualification.

 Deadline: 25/04/2024, 23:59 hrs CET.

 

 

 

GROUP 2 CANDIDATES

Open call for applications for UNHCR Group 2 candidates for General Service positions.

APPLY