Pomagamy milionom uchodźców na świecie. Już od 1950 roku

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców powstało gdy Europa dźwigała się z gruzów po II wojnie światowej. Jej zadaniem było pomóc 1,2 milionów uchodźców powrócić do swoich krajów. Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało, że na wykonanie tego zadania wystarczą trzy lata, 33 pracowników i 300 tysięcy dolarów budżetu. Mylili się.

Nasze najnowsze publikacje

UNHCR na Twitterze: