Wpłać na wsparcie naszych działań

Liczba osób, które z powodu wojen i prześladowań musiały opuścić swój dom, bije wszelkie rekordy.

Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci mają przed sobą niepewną przyszłość. UNHCR zapewnia im wsparcie ratujące życie, ale potrzebujemy Waszej pomocy.

$300 wystarczy na wyżywienie sześciorga dzieci uchodźców

$600 wystarczy na 23 trwałe moskitiery

$900 wystarczy na całoroczny namiot dla dwóch rodzin uchodźców

Wokół UNHCR

UNHCR w Polsce

Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, ulokowane w Warszawie, funkcjonuje według warunków określonych w Umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu prawnego, immunitetów i przywilejów Wysokiego Komisarza i jego personelu w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r.

Ludzie UNHCR

UNHCR ma szczęście, mogąc liczyć na dużą grupę przyjaciół i osób, które w różny sposób wspierają nasze działania. Te z nich, które dotarły na szczyt kariery, wykorzystują swoje oddziaływanie i popularność, by budować społeczną świadomość na temat działań UNHCR, prowadzić lobbing i zbierać fundusze na pomoc milionom uchodźców na całym świecie.