Nadzwyczajne operacje na świecie | Ochrona osób wysiedlonych na całym świecie

UNHCR działa w ponad 120 krajach na całym świecie. Największa część personelu UNHCR pracuje w krajach Azji i Afryki – dwóch kontynentów, które zarówno przyjmują, jak i generują największą liczbę uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych.  Wiele z międzynarodowych operacji UNHCR to działania w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, w których agencja […]

UNHCR działa w ponad 120 krajach na całym świecie. Największa część personelu UNHCR pracuje w krajach Azji i Afryki – dwóch kontynentów, które zarówno przyjmują, jak i generują największą liczbę uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych. 

Wiele z międzynarodowych operacji UNHCR to działania w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, w których agencja zapewnia uciekającym cywilom ratującą życie pomoc kryzysową: schronienie, pokarm, czystą wodę, artykuły sanitarne i opiekę medyczną. Inne formy niezbędnej pomocy obejmują rejestrację uchodźców, pomoc i poradnictwo przy składaniu wniosków o nadanie statusu uchodźcy, edukację i doradztwo. UNHCR pomaga również przy organizacji transportu oraz prowadzeniu lokalnych programów integracyjnych i reintegracyjnych, w tym świadczy pomoc w generowaniu dochodów i odbudowie infrastruktury. 

Poznaj nasze obecne nadzwyczajne operacje na świecie i zobacz, jak pomagamy osobom, które musiały opuścić swoje domy.