Refugee Film Festival : Poster Design Competition 2022

ให้ผลงานออกแบบของคุณเล่าเรื่องไกลไปทั่วโลก

วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี คือวันผู้ลี้ภัยโลก หลายประเทศทั่วทุกมุมโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมระลึกถึงความเข้มแข็งและความกล้าหาญของผู้ลี้ภัย ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า 82.4 ล้านคนทั่วโลกที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านของตน เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร และต้องการความคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ

UNHCR ประจำประเทศไทย จึงได้เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยผ่านภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกมาจากทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานออกแบบภาพโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 – จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นี้ เข้าประกวดเพื่อแสดงพลังและน้ำใจของคนไทยในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยทั่วโลก

 

ธีมของโปสเตอร์

 • ภาพยนตร์
 • ผู้ลี้ภัย
 • “สิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย”

ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากทุกภาคส่วน ร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านของตน เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร UNHCR ทำงานด้านมนุษยธรรมตลอด 72 ปีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีสิทธิในการแสวงหาความปลอดภัยและได้รับความคุ้มครอง เพื่อโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่อย่างถาวรและมีศักดิ์ศรี

 

ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์

 • 11th Refugee Film Festival
 • 17 – 20 มิถุนายน 2565

 

กติกาการส่งเข้าประกวด

 • การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ UNHCR)
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถออกแบบโปสเตอร์ตามธีมงานโดยใช้เทคนิคและโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อนำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทอล แนวตั้งขนาด 4:5 1080 x 1350 พิกเซล
 • สามารถใช้ภาพจากช่องทางสื่อสารของ UNHCR เช่น เว็บไซต์ หรือ โซเชียลมีเดียประกอบในผลงานได้
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่คัดลอก และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดใดๆ มาก่อน
 • สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเนื่องจากความขัดแย้งและการประหัตประหาร เราเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่คือเด็กและผู้หญิง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลงานจึงจำกัดการพรรณนาภาพที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม

 

การส่งผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลจริง
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 • เขียนคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับผลงานที่ส่ง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
 • ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 (ผลงานที่ได้รับหลังวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นโมฆะ)
 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ support.[email protected]
 • ประกาศผลวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ facebook.com/UNHCRThailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตีความและความชัดเจนของธีม
 • ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่สามารถสะท้อนความหมายของเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR Thailand ได้ตามความเหมาะสมก่อนประชาสัมพันธ์จริง

 

รางวัลการประกวด

ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโปสเตอร์หลักของงานมีเพียง 1 ผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ของ UNHCR ประจำประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2565 ในทุกช่องทางสื่อสารของ UNHCR ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์

 

*หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดงานตามเหมาะสม

 

ลิขสิทธิ์

 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกและปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือก แต่หาก UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรต้องการใช้ผลงานในกิจกรรมอื่นๆ UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรสามารถนำไปใช้ได้และจะให้เครดิตที่เหมาะสม
 • ผู้ได้รับเลือกต้องให้ไฟล์ต้นแบบไว้เพื่อให้ UNHCR สามารถแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากจำเป็น โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
 • ผลงานทุกผลงานที่ส่งมา UNHCR สามารถนำมาทำสำเนาในสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดได้
 • UNHCR ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนในทุกผลงาน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม www.facebook.com/unhcrthailand | E-mail: [email protected] | LINE: @UNHCRThailand